Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2001 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2002
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 7
(TỪ NGÀY 17 ĐẾN 19 THÁNG 7 NĂM 2002)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi);
Căn cứ Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm - Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2002;
Sau khi nghe ý kiến của uỷ ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, Thuyết trình của các Ban, ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố;

QUYẾT NGHỊ

I.KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2002

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô, 6 tháng qua, Kinh tế - xã hội Thủ đô có bước phát triển tốt, có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 10,04%, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,3%, vốn XDCB từ ngân sách thực hiện khác, tăng 90,8%. Tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án xây dựng hạ tâng đô thị được đẩy mạnh. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến. Đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các vấn đề xã hội bức xúc đang dược tập trung giải quyết, từng bước tạo niềm tin trong nhân dân và tạo đà phát triển cho những năm sau. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI, dảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá vững và toàn diện, đặc biệt là sự  khởi sắc của sản xuất công nghiệp, du lịch và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; thu ngân sách tăng 19,63% so với cùng kỳ và đạt 51% dự toán cả năm; việc chủ động mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các tỉnh và thành phố phụ cận, tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội ngành, trong thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách trên nhiều lĩnh vực... đang mở ra triển vọng mới cho xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở quy hoạch, hàng loạt công trình trọng điểm đã được triển khai tích cực. Xây dựng và quản lý đô thị có tiến bộ trên một số mặt; ùn tắc giao thông không còn gay gắt như những tháng cuối năm 2001; đã hoàn thành và công bố công khai nhiều quy hoạch khu vực và quy hoạch chuyên ngành; tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh; tăng cường đầu tư và đổi mới tổ chức quản lý vận tải hành khách công cộng; nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được quan tâm đầu tư, giải quyết.

Giáo dục, văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực. Đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu Thủ đô; vận động nhân dân chấp hành pháp luật... Chuẩn bị tốt kế hoạch thay sách giáo khoa mới cho lớp 1 và lớp 6; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh phổ thông các cấp; triển khai thực hiện mục tiêu xoá 400 phòng học cấp 4. Tổ chức và duy trì tốt công tác phòng dịch, khám chữa bệnh, trực cấp cứu; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường đầu tư và tiếp tục đổi mới công tác quản lý khoa học - công nghệ; tăng đáng kể kinh phí ngân sách cho hoạt động khoa học - công nghê; các đề tài được tuyển chọn theo phương thức mới, bám sát yêu cầu thực tiễn. Giải quyết việc làm cho 29.500 người lao động (tăng 5% so cùng kỳ), tổ chức tốt Hội chợ lao động việc làm lần thứ nhất. Công tác phòng chống tệ nạn (ma tuý, mại dâm...) được đẩy mạnh; đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và mở rộng quy mô các trung tâm cai nghiện ma tuý và chữa trị tập trung để đảm bảo thu hút 3000 người vào cuối năm 2002.

An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt trong đợt tổ chức Bầu cử Quốc Hội khoá XI. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết. Tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đợt 1 đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt; công tác xây dựng, huấn luyện quân dự bị và dân quân tự vệ được tăng cường.

Những thành tựu về kinh tế - xã hội nói trên là kết quả của sự ra quân sớm và đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Thành phố và các ngành, các cấp.

Bên những kết quả cơ bản đạt được, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thủ đô còn một số khó khăn, yếu kém:

Hoạt động xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn do giá cả xuất khẩu giảm, thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt; kim ngạch xuất khẩu giảm 0,8% so với cùng kỳ; nhiều doanh nghiệp chưa chủ động chuẩn bị cho hội nhập kinh tế quốc tế, các sản phẩm làm ra khối lượng nhỏ, giá cao, chất lượng thấp nên chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chỉ tiêu tăng giá trị các ngành dịch vụ đạt thấp.Chuyển đổi cơ cấu cây trồng có chất lượng cao còn chậm; chưa có biện pháp đồng bộ kiểm tra, kiểm soát sản xuất và tiêu thụ nông sản đảm bảo tiêu chuẩn sạch, an toàn, nhất là rau sạch; triển khai chủ trương xây dựng nông nghiệp đô thị sinh thái cong nhiều vướng mắc. Quản lý đất đai chưa chặt chẽ; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở khu vực đô thị theo Nghị định 60/CP và cấp GCN quyền sử dụng đất ở và ao vườn liền kề trong khu vực nông thôn theo Quyết định 65/QĐ-UB triển khai chậm. Công tác GPMB còn khó khăn, việc chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư chậm. Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đạt thấp, giải ngân chậm. Tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, giấy tờ, hội họp vẫn nhiều. Một số vấn đề bức xúc như tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc, lưu hành sản phẩm phi văn hoá, độc hại ..  vẫn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2002:

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: Giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội; tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2002, đặc biệt quan tâm phát triển dịch vụ và xuất khẩu. Tạo chuyển biến mạnh về quản lý và phát triển đô thị, tập trung chỉ đạo sát sao công tác GPMB và xây dựng nhà ở. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB. Tăng cường cải cách hành chính, quản lý đất đai và thị trường nhà đất. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, xã hội. Chuẩn bị điều kiện và tiền đề cho kế hoạch năm 2003 và những năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1.Chỉ đạo chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷ, các dự án thuộc 9 cụm công trình trọng điểm, các dự án ODA theo hiệp định đã ký. Đẩy mạnh xây dựng, ban hành và thực hiện các cơ chế, quy chế theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Pháp lệnh Thủ đô và các Nghị quyết của Trung Ương; triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP ngày 24/04/2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2002. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở khu vực đô thị theo Nghị định 60/CP và cấp GCN quyền sử dụng đất ở và ao vườn liền kề trong khu vực nông thôn theo Quyết định 65/QĐ-UB.

2.Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, chú ý chuyển dịch cơ cấu nội ngành; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Đề án điện nông thôn đến năm 2003 và đầu tư bổ sung đối với các dự án điện của 15 xã đã đầu tư chưa hoàn chỉnh năm 1999, bổ sung 20 xã còn lại vào đề án điện nông thôn và được chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án trong năm kế hoạch 2003. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình thí điểm xã hội hoá thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết HĐND; có kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả triển khai đề án thí điểm vào cuối năm 2002, báo cáo HĐND Thành phố.

3.Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ mở rộng thị trường, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu; triển khai mở văn phòng đại diện của Hà Nội ở nước ngoài, tạo bước chuyển mạnh trong hoạt động xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2002. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 điểm thông quan tại Từ Liêm và Bắc Thăng Long; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng bến bãi, kho tàng, trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm. Tăng cường cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước cho doanh nghiệp, nắm chắc tình hình thị trường, hoạt động xuất khẩu hàng tháng, kịp thời có các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh xuất khẩu. Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ưu tiên các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn.

4.Tăng cường quản lý đất đai, quản lý nhà ở, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và các chỉ thị của UBND Thành phố về quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật, cấp đất không đúng thẩm quyền. Tiếp tục kiểm tra, kiên quyết xử lý, thu hồi diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hoá, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn. Củng cố quỹ phát triển nhà ở; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà ở đi đôi với công khai quy trình và thủ tục bán nhà cho các đối tượng. Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2002 và một số chỉ tiêu sử dụng đất năm 2003, 2004, 2005 để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, trong đó, năm 2002 sẽ dành 1251 ha đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị; khai hoang, phục hoá để đưa thêm 500 ha vào sản xuất nông - lâm nghiệp và phục vụ môi trường sinh thái. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị các năm tiếp theo như sau: Năm 2003: 1200 ha; Năm 2004: 1146 ha; Năm 2005: 1167,67 ha. Đất thu hồi của các nhà máy, cơ sở sản xuất trong nội thành di chuyển ra ngoại thành cần ưu tiên bố trí các trường học, công trình phúc lợi công cộng. Giao UBND Thành phố xây dựng phương án về địa giới hành chính các quận, huyện trình HĐND Thành phố khi đủ điều kiện.

5.Triển khai toàn diện các nội dung công tác GPMB đã được nêu trong Nghị quyết của Thành uỷ và Nghị quyết của HĐND Thành phố, trong đó đặc biệt chú trọng chuẩn bị đủ quỹ nhà, quỹ đất xây dựng nhà phục vụ tái định cư. Kiện toàn tổ chức chuyên trách GPMB quận, huyện. Kiên quyết chống tiêu cực trong GPMB. Giao UBND Thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển nghề cho người sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp phải giải phóng mặt bằng trình kỳ họp 8 HĐND Thành phố.

6.Chuẩn bị chu đáo để thực hiện phân cấp quản lý ngân sách, phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai cho các quận, huyện vào kế hoạch 2003. Tiếp tục chuyển mạnh thu ngân sách các doanh nghiệp ngoài quốc doanh về các chi cục thuế. Mở rộng đấu giá quyền sử dụng đất tại các quận, huyện để tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng.

7.Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, như: giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. Chuẩn bị mọi mặt cho năm học mới, đủ điều kiện để thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6; hoàn thành xoá 400 phòng học cấp 4 của Tiểu học và THCS; xây dựng thêm các trung tâm cai nghiện tập trung; tăng cường đấu tranh chống tệ nạn mại dâm. tội phạm hình sự. Giảm thất thoát nước sạch và giải quyết úng ngập cục bộ. Quan tâm nhà ở cho người nghèo, cơ sở hạ tầng, nước sạch, chiếu sáng, đường ngõ xóm.

8.Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, tăng tốc độ xử lý công việc nhanh, chính xác, hiệu quả, không gây phiền hà, sách nhiễu. Làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đổi mới công tác cán bộ các cấp đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đưa nhanh công cụ tin học vào quản lý nhà nước. Thực hiện một bước việc tách các tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ ra khỏi các cơ quan quản lý nhà nước.

9.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quyền hạn và nghĩa vụ của công dân. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, yêu Thủ đô, tinh thần tự hào, tự trọng. Các cấp, các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là ở các cấp cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tăng cường công tác dân chủ cơ sở, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp chặt chẽ công tác phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Duy trì, phát triển các phong trào thi đua sâu rộng trong các cầp, các ngành, các đơn vị cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội và các đoàn thể quần chúng với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm đưa mọi hoạt động kinh tế, xã hội đi vào chiều sâu, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Thành phố năm 2002.

Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và đoàn thể Thủ đô nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2002.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCHPhùng Hữu Phú