Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-NQ/HĐNN8

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1987

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 11-QĐ/HĐNN8 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1987 VỀ VIỆC THA VÀ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ PHẠT TÙ NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/09/1987

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào kết quả thi hành chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước đối với phạm nhân và những người phải tập trung giáo dục cải tạo ;
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 42 ngày Quốc khánh 2-9 ;
Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng ;

QUYẾT ĐỊNH

1- Tha cho những người bị phạt tù đã chấp hành hình phạt ít nhất được 2/5 thời hạn, nếu bị phạt tù chung thân thì đã chấp hành hình phạt ít nhất được 12 năm, và đã cải tạo tốt theo các điều kiện sau đây :

a) Thành thật ăn năn hối cải, quyết tâm cải tạo để trở thành người lương thiện ;

b) Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam ;

c) Tích cực lao động, học tập và có tác dụng thúc đẩy những phạm nhân khác cải tạo và tiến bộ.

2- Giảm thời hạn chấp hành hình phạt cho những người bị phạt tù đã chấp hành hình phạt ít nhất được 1/6 thời hạn, nếu bị phạt tù chung thân thì đã chấp hành hình phạt ít nhất được 5 năm, và đã cải tạo tốt theo các điều kiện nói trên.

3- Khi xét tha hoặc giảm thời hạn chấp hành hình phạt, có thể châm chước về điều kiện thời gian đã chấp hành hình phạt cho những người thuộc một trong các trường hợp sau đây :

a) Đã lập công trong thời gian chấp hành hình phạt ;

b) Bản thân là thương binh, bệnh binh hoặc có công với cách mạng ;

c) Có người ruột thịt trong gia đình là liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng hoặc đã lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu, trong sản xuất ;

d) Già yếu, bệnh tật nặng ;

đ) Đông con hoặc con còn nhỏ không người trông nom, bố mẹ hoặc người phải nuôi dưỡng đã quá già yếu không nơi nương tựa, gia đình gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

4- Tha cho những người phải tập trung giáo dục, cải tạo đã cải tạo tốt.

Khi xét tha cần chú ý những người thuộc một trong các trường hợp sau đây :

a) Đã lập công trong thời gian cải tạo ở trại ;

b) Già yếu, bệnh tật nặng ;

c) Đông con hoặc con còn nhỏ không người trông nom, bố mẹ hoặc người phải nuôi dưỡng đã quá già yếu không nơi nương tựa, gia đình gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

5- Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)