Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS389
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế GTGT
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế theo dõi, quản lý
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cơ quan Thuế không phải trả kết quả.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng