Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8183/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020”

Thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-BCA-C41 ngày 08/6/2017 của Bộ Công an về phê duyệt Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đầu tư nguồn lực, phương tiện, lực lượng tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở thực hiện thành công chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hằng năm, tổ chức chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn chuyển hóa.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại sau chuyển hóa.

2. Chỉ tiêu

- Tại các địa bàn chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố. 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý.

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống 15%.

- Tại các địa bàn được chuyển hóa hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết.

- 100% các địa bàn được chuyển hóa tiến hành xây dựng và củng cố ít nhất 01 mô hình vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, hoạt động hiệu quả; xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống văn minh, tiến bộ.

- 100% các hộ dân tại địa bàn chuyển hóa được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

II. PHẠM VI, ĐỊA BÀN, TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐỊA BÀN, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi

Đề án được triển khai thực hiện tại tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2. Địa bàn chuyển hóa

- Tất cả các xã, phường, thị trấn được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) lựa chọn, quyết định tổ chức chuyển hóa. Hằng năm, Ban Chỉ đạo cấp huyện căn cứ vào nhóm tiêu chí cụ thể xác định, lựa chọn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định thực hiện chuyển hóa đảm bảo tổng số địa bàn cấp xã được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa hàng năm không vượt quá 15% tổng số đơn vị hành chính cấp xã hiện có trên địa bàn tỉnh (các địa bàn chuyển hóa thành công được đưa ra khỏi diện).

Trong năm 2017, tiếp tục thực hiện công tác chuyển hóa tại các địa bàn được xác định theo Kế hoạch số 62/KH-BCĐ-CAT ngày 22/01/2015 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Đối với xã, phường, thị trấn được công nhận là trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an) nếu phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thì cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Đề án này.

3. Tiêu chí xác định địa bàn chuyển hóa

a) Nhóm tiêu chí về hình sự:

- Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra.

- Số đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành các bản án nhưng giao cho địa phương quản lý.

- Số người vi phạm pháp luật trong diện quản lý, giáo dục, cảm hóa tại địa bàn dân cư theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

- Số đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ về hình sự.

- Số đối tượng truy nã hoặc trốn thi hành án.

- Số băng, nhóm tội phạm đang hoạt động trên địa bàn chưa được xử lý.

- Số tụ điểm hoặc điểm phức tạp về tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm) chưa được triệt xóa.

- Số tố giác, tin báo về tội phạm.

b) Nhóm tiêu chí về ma túy:

- Số vụ phạm tội về ma túy.

- Số tụ điểm hoặc điểm phức tạp về mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Số đối tượng quản lý nghiệp vụ về ma túy.

- Số người nghiện có hồ sơ quản lý và số người sử dụng ma túy.

- Tình trạng trồng, tái trồng cây hoặc nghi tái trồng cây chứa chất ma túy.

c) Nhóm tiêu chí kinh tế, môi trường:

- Số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường.

- Số đối tượng quản lý nghiệp vụ về kinh tế, môi trường.

- Các cơ sở kinh doanh, sản xuất, tàng trữ, mua bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm với số lượng lớn hoặc tái phạm nhiều lần.

- Các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo vệ môi trường hoặc đã bị xử lý hành chính nhiều lần mà vẫn vi phạm vào những nội dung sau: vi phạm về xử lý nước thải, rác thải, hóa chất độc hại, khói bụi, chất rắn gây ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản, tài nguyên rừng trái phép làm hủy hoại môi trường...

d) Các tiêu chí khác:

- Địa bàn đang có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây rối trật tự công cộng... phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

- Địa bàn tập trung khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, nhà hàng, cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở cầm đồ, các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, khu kinh tế, các công trình quan trọng, có nhiều bệnh viện, trường học tập trung đông người,.. thường xuyên xảy ra vi phạm quy định về an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

- Địa bàn có chợ, bến tàu, bến xe, bến cảng, khu công nghiệp nơi tập trung đông người lao động ngoài địa phương, người nước ngoài sinh sống và làm việc.

- Địa bàn có tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, thường xuyên có các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe trái phép, số vụ tai nạn giao thông; có nhiều hàng quán vỉa hè, tụ tập nhiều thành phần gây rối trật tự công cộng...

- Địa bàn có khu vực tập trung hoạt động khai thác khoáng sản (vàng sa khoáng, cát, sỏi...).

- Địa bàn giáp ranh nơi tội phạm hay lợi dụng ẩn náu và hoạt động.

- Số vụ cháy nổ và các tai nạn khác gây hậu quả nghiêm trọng; có phát hiện những vi phạm về tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

- Địa bàn hệ thống chính trị ở cơ sở yếu kém, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp cơ sở không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, để tội phạm hoạt động lộng hành.

- Địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội nhưng không có mô hình quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự hoặc có nhưng hoạt động không hiệu quả.

* Các tiêu chí để đánh giá địa bàn chuyển hóa thành công gồm: Địa bàn đạt 80% các chỉ tiêu của Kế hoạch trở lên, trong đó giảm cơ bản tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội.

4. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ nay đến hết năm 2020.

- Thời gian thực hiện chuyển hóa mỗi địa bàn: 01 năm.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; lồng ghép nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội vào trong nội dung chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động cụ thể hằng năm để tổ chức thực hiện, đưa vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, công an địa bàn trong việc thực hiện chuyển hóa, gắn trách nhiệm của cá nhân cụ thể. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phòng, chống tội phạm ngay từ gia đình, nơi cư trú, của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý, kỷ luật đảng viên trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

- UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, xác định rõ chỉ tiêu địa bàn được chuyển hóa trong từng năm, từng giai đoạn, phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cá nhân trong thực hiện các biện pháp chuyển hóa; chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và nhân dân tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung, công tác chuyển hóa địa bàn nói riêng.

- Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; quản lý chặt các đối tượng thanh thiếu niên hư, mắc các tệ nạn xã hội; giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; định kỳ sơ kết, tổng kết để đề ra chủ trương, đường lối phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện.

2. Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở

- Khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, đặc biệt là chất lượng, năng lực, trình độ của cán bộ, hiệu quả hoạt động, trên cơ sở đó có biện pháp củng cố, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, đáp ứng yêu cầu công tác nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng.

- Tiếp tục kiện toàn, hợp nhất các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn theo hướng thu gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ở địa bàn có phẩm chất, năng lực công tác tốt nhưng chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy chuẩn, vị trí đang đảm nhiệm.

3. Củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng Công an

- Tăng cường, bố trí lực lượng Công an ở đơn vị cấp xã được lựa chọn chuyển hóa, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại địa bàn chuyển hóa.

- Nghiên cứu, rà soát các chế độ chính sách cho lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là chế độ đãi ngộ, thù lao, động viên khuyến khích lực lượng nòng cốt, Công an xã trong thực thi nhiệm vụ.

- Từng bước đầu tư, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và các điều kiện phục vụ cho lực lượng Công an xã bảo đảm thực hiện công tác.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở.

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các bộ, ngành có liên quan về tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Phát huy tốt vai trò của các phương tiện truyền thông tại cơ sở tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng chống và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở nhất là các tổ hòa giải, tổ tự quản, thực hiện phong trào thi đua “Học tập, đuổi kịp và vượt các đin hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phân công tổ chức đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và các gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức thực hiện tốt việc thi hành các bản án ngoài hình phạt tù tại địa phương.

- Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong phát hiện, điều tra bắt giữ tội phạm. Có chính sách bảo vệ hỗ trợ thỏa đáng cho tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm. Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, huy động sự đóng góp, hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân.

5. Tổ chức phòng ngừa nghiệp vụ và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật; củng cố và phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, nhất là Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự, Công an xã, phường, thị trấn, Dân phòng, Bảo vệ dân phố; các lực lượng tự quản về an ninh, trật tự, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát và duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát hành chính nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vi phạm pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở cầm đồ, lưu trú, massage... Tăng cường quản lý cư trú; kiểm tra, kiểm soát kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ; phát hiện và xử lý kịp thời các tụ điểm tệ nạn xã hội về cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan, truyền đạo trái pháp luật, truyền bá và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em...

- Rà soát, lập hồ sơ đưa người có hành vi vi phạm pháp luật và diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy trên địa bàn đồng thời không để phát sinh người nghiện mới.

- Tiếp tục vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.

6. Tổ chức đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm

- Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm về ma túy. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

- Tiến hành phân công rõ trách nhiệm cho các lực lượng nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường cán bộ hỗ trợ cho các lực lượng tại chỗ trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm trên địa bàn thực hiện chuyển hóa; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm, nhất là các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

- Lực lượng Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, lựa chọn đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn cấp xã đối với một số vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

- Xây dựng, thực hiện cơ chế, các biện pháp phối hợp phòng, chống tội phạm tại các địa bàn giáp ranh; duy trì ổn định địa bàn đã chuyển hóa không để xảy ra hiện tượng tái phức tạp trở lại.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Căn cứ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an (2016 - 2020) Trung ương cấp cho tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh phân bố cho các ngành, địa phương thực hiện, đồng thời hằng năm lập dự toán đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch này.

2. Hằng năm, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, cân đối ngân sách địa phương chi hỗ trợ thực hiện địa công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

3. Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch này.

2. Hằng năm, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) trước ngày 20/11 để tổng hợp. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết việc thực hiện, đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

3. Giao Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp tình hình kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo 138/CP; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- UBMTTQVN tỉnh; (để p/hợp thực hiện)
- Viện KSND, TAND tỉnh; (để p/hợp thực hiện)
- BCĐ PCTP, TNXH và XDPT toàn dân BV ANTQ tỉnh; (để thực hiện)
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; (để thực hiện)
- UBND huyện, thị xã, thành phố; (để thực hiện)
- Lưu: VT, NC (ĐH. 70b)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị