Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thực hiện các văn bản của UBND Thành phố: Số 4892/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, số 21/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 về việc Ban hành “Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội; số 4804/UBND-KT ngày 29/10/2019 về việc bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2020; Trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát các hoạt động Khuyến công của các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật và Thành phố;

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó tập trung hỗ trợ ngành thủ công mỹ nghệ. Ưu tiên hỗ trợ các cơ sở không gây ô nhiễm môi trường, có lợi thế xuất khẩu;

- Thông qua hoạt động khuyến công, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể:

Triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phấn đấu năm 2020, hỗ trợ truyền nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ cho 1.650 lao động nông thôn; hỗ trợ 400 lượt cơ sở tham gia hội chợ trong nước, nước ngoài; hỗ trợ 15 cơ sở đầu tư thiết bị mới tiên tiến hiện đại vào sản xuất; hỗ trợ về tư vấn thiết kế mẫu, cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tạo ra trên 350 mẫu sản phẩm mới; hỗ trợ tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho 1.750 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho trên 10.000 lao động khu vực nông thôn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức truyền nghề, nhân cấy nghề

Tổ chức 47 lớp truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.650 lao động nông thôn. Thời gian truyền nghề, cấy nghề là 3 tháng, gắn lý thuyết với thực hành, giáo viên là các Nghệ nhân, Thợ giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Kết thúc truyền nghề, cấy nghề trung bình có khoảng 80% số lao động được các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn bố trí việc làm với thu nhập ổn định bình quân đạt trên 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn

- Tổ chức 10 lớp tập huấn cho khoảng 1.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở công nghiệp nông thôn với các nội dung: Khởi sự doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, thiết kế mẫu mã sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh và Marketing; Thời gian học 2 ngày, giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên gia đầu ngành đến từ các Trường đại học, Viện nghiên cứu lớn trên địa bàn Hà Nội (Đại học: Kinh tế Quốc Dân, Ngoại Thương, Mỹ thuật Công nghiệp và Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương...).

- Tổ chức 10 lớp tập huấn giới thiệu các chế độ chính sách mới về hoạt động khuyến công và làng nghề, thời gian 01 ngày cho khoảng 750 lãnh đạo, cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, xã và các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Tổ chức 01 Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Mục tiêu thu hút khoảng 100-120 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội và các tỉnh đến gặp gỡ, tìm hiểu, ký kết hợp tác cung ứng nguyên liệu, bao tiêu gia công bán thành phẩm ngành thủ công mỹ nghệ.

- Tổ chức Hội thảo quốc tế “Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm” trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020. Dự kiến, Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố để nhằm nắm bắt thông tin, định hình chiến lược phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị cho các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu chủ lực của Thành phố.

3. Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất

Hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, đầu tư đổi mới thiết bị, máy móc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất. Trong đó tập trung vào các dự án góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng.

4. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

a) Tổ chức Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020 (Hanoi Giftshow 2020).

Tiếp tục tổ chức Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020 với quy mô khoảng 450-500 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ có thị phần xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao đến từ Hà Nội và khoảng các tỉnh, thành phố trong nước, cùng 10 đến 12 nước trên thế giới. Thu hút khoảng 10.000 đến 12.000 lượt khách tham quan, trong đó có từ 650 đến 700 nhà nhập khẩu nước ngoài, tạo ra giá trị xuất khẩu ước đạt 6,6 triệu USD (Tăng khoảng 10% so với năm 2019).

b) Tổ chức Hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô 2020 - Hanoi Great Souvenirs 2020 (Phục vụ khách trong và ngoài nước đến Thủ đô dịp đua xe F1 lần đầu tiên được tổ chức).

Tổ chức hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô, với quy mô khoảng 180 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa nông thôn, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu phục vụ khách du lịch quốc tế đến Hà Nội mùa giải đua xe F1 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và khách nội địa trong nước. Thu hút khoảng 25.000 đến 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm với giá trị đạt khoảng 15 tỷ đồng.

c) Tổ chức mời và hỗ trợ các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội 2020.

Tổ chức mời và hỗ trợ các nhập khẩu nước ngoài, khách quốc tế đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế hàng TCMN Hà Nội năm 2020. Với mục tiêu mời khoảng 650 đến 700 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ trong đó có 200 đến 250 nhà nhập khẩu được hỗ trợ (phương tiện đi lại, khách sạn), nhằm tạo điều kiện, cơ hội gặp gỡ, kết nối giao thương, ký kết hợp đồng xuất khẩu giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành TCMN của Hà Nội với các đối tác nước ngoài.

d) Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ xuất khẩu hàng TCMN ở nước ngoài.

- Hỗ trợ từ 40 đến 45 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tham gia một số Hội chợ quốc tế chuyên ngành TCMN (định hướng vào các hội chợ tại Paris - Pháp, Tokyo - Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore, CH Séc, Nga, một số nước nhóm EU, G7...). Việc tham gia các hội chợ quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng đẩy mạnh xuất khẩu. Mục tiêu tạo ra giá trị xuất khẩu ước đạt 1,8 triệu USD (tăng 15% so với năm 2019).

Ngoài ra, việc tham gia các Hội chợ nước ngoài còn góp phần quảng bá và mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ Quốc tế quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2020, cũng như quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, văn hóa Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.

e) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng TCMN (Hội chợ Lifestyle VietNam 2020) tại TP Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ khoảng 12 đến 15 cơ sở sản xuất hàng TCMN Hà Nội tham gia Hội chợ quốc tế hàng TCMN, quà tặng, đồ gia dụng (Hội chợ Lifestyle VietNam 2020) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc hội chợ, các doanh nghiệp, cơ sở tìm kiếm được các nhà nhập khẩu tiềm năng, ký kết hợp đồng xuất khẩu ước đạt giá trị khoảng 250.000USD

f) Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động; tổ chức tập huấn tư vấn phát triển thương hiệu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Khoảng 90 đến 100 lãnh đạo, cán bộ quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tập huấn tư vấn phát triển thương hiệu; Báo cáo quả hoạt động của các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

5. Cung cấp thông tin, phát triển sản phẩm mới

a) Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020

Tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020 với mục tiêu thu hút khoảng từ 100 đến 150 tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi với 300-350 mẫu sản phẩm mới được tạo ra. Có từ 80 đến 100 sản phẩm của các tổ chức, cá nhân được UBND Thành phố công nhận đạt giải. Tổ chức lễ trao giải và tôn vinh các đơn vị, cá nhân có sản phẩm đạt giải Cuộc thi.

b) Tổ chức ‘"Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tiêu biểu ngành thủ công mỹ nghệ Thủ Đô” tại 176 Quang Trung - Hà Đông

Sắp xếp, bố trí không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, thiết kế dàn dựng, mua sắm, lắp đặt, biển hiệu, giá, tủ, bục kệ trưng bày giới thiệu sản phẩm, vách, tranh ảnh trang trí, tổ chức thông tin truyền thông giới thiệu điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm.

c) Tổ chức triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng TCMN mới, sáng tạo năm 2020.

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cơ sở công nghiệp nông thôn... sản xuất, kinh doanh các sản phẩm TCMN tiếp cận, kết nối với các thiết kế mẫu sản phẩm TCMN mới nhất của Nghệ nhân, thợ giỏi, chuyên gia trong và ngoài nước, nhà thiết kế, sinh viên và cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm xuất khẩu, để từ đó đưa các thiết kế này vào sản xuất sản phẩm và đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

d) Thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thiết kế mẫu sản phẩm mới

Thuê chuyên gia tư vấn để hỗ trợ trực tiếp 15 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Hà Nội thiết kế mẫu sản phẩm mới, mỗi đơn vị được hỗ trợ thiết kế 02 đến 05 mẫu, với mục tiêu tạo ra khoảng 50-60 mẫu sản phẩm, bộ sản phẩm mới, góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành TCMN đổi mới, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Sản phẩm được hỗ trợ thiết kế sẽ được Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực TCMN nghiệm thu, đánh giá.

e) Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khuyến công

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội (trong đó tập trung vào Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và một số báo, tạp chí khác) thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác khuyến công trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông, thông tin tiên tiến để tổ chức tốt tuyên truyền về hoạt động Khuyến công.

6. Hợp tác công thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước

Hỗ trợ 30-40 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia 03 Hội chợ triển lãm: hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghiệp - thương mại, công thương tại các tỉnh, thành phố trong cả nước (tập trung vào các hội chợ triển lãm thuộc chương trình khuyến công quốc gia). Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; gặp gỡ, tìm kiếm nhà phân phối nhằm mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, việc tham gia các Hội chợ cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Nội đến với bạn bè các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thực hiện chương trình Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội.

7. Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố

a) Tổ chức các đoàn công tác thẩm tra, khảo sát, nghiệm thu các đề án khuyến công

Tổ chức các đoàn công tác thẩm tra, khảo sát, nghiệm thu các đề án khuyến công tại 17 huyện, 01 thị xã có các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thụ hưởng kinh phí khuyến công; tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai đề án và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án tại các đơn vị.

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

Tổ chức cho các cán bộ làm công tác Khuyến công được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn trong nước về xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, thiết kế đồ họa phục vụ công tác chuyên môn...

c) Hội nghị tổng kết, đánh giá

Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh chương trình khuyến công 2016-2020, Xây dựng kế hoạch chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

d) Nâng cấp trang thông tin điện tử

Ứng dụng các công cụ web tiên tiến để nâng cấp trang thông tin điện tử www.khuyenconghanoi.gov.vn phục vụ (quảng bá, thông tin, tuyên truyền các hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố.

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu về khuyến công

Tập hợp cơ sở dữ liệu về cơ sở CNNT, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu thị trường, giao thương kết nối... xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

(Danh mục hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020 được chi tiết tại phụ lục đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến công Thành phố năm 2020, gồm:

- Từ nguồn kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ dự kiến là: 27,999 tỷ đồng, đã giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố.

- Kinh phí đối ứng tự chi trả của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch Khuyến công theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra lựa chọn những đề án của đơn vị, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có đủ năng lực triển khai thực hiện hỗ trợ năm 2020; Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng các quy định pháp luật và Thành phố; Xây dựng kế hoạch chi tiết: các đoàn tham gia hội chợ quốc tế ở nước ngoài, tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020, Tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội năm 2020, Tổ chức hội chợ hàng hóa, sản phẩm nông thôn chất lượng cao năm 2020, Hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí khuyến công Thành phố đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công năm 2020 báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến công năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. Các sở, ngành có liên quan

- Các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, Kho bạc Nhà nước Thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Phối hợp Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch khuyến công Thành phố năm 2020.

- Rà soát và lồng ghép (nếu có) các Chương trình, Kế hoạch do đơn vị mình tổ chức thực hiện với Kế hoạch khuyến công Thành phố năm 2020 đảm bảo không trùng lặp, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch Khuyến công Thành phố năm 2020, xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch Khuyến công tại địa phương. Xem xét cân đối một phần ngân sách cấp huyện hỗ trợ thêm các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Phối hợp Sở Công Thương trong khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đề án được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu quả.

5. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn Thành phố

Đề xuất các đề án khuyến công và đơn vị thụ hưởng, phối hợp Sở Công Thương khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2020. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công được hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp, đề xuất, báo cáo gửi Sở Công Thương để tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở, ngành; LĐTB&XH, KH&ĐT, KH&CN, VH&TT, NN&PTNT, DL, NV, Ngoại vụ, TTXTĐTTMDL, KBNN TP;
- UBND các huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP VT.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch khuyến công năm 2020 số 29/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nhiệm vụ hoạt động khuyến công

Kết quả cần đạt được

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến kinh phí (tr. đồng)

I. TRUYỀN NGHỀ, NHÂN CẤY NGHỀ

3.213,7

1

Tổ chức 47 lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho lao động nông thôn.

1.650 lao động nông thôn được truyền nghề thủ công mỹ nghệ. Kết thúc truyền nghề, cấy nghề có khoảng 75-80% số lao động được truyền nghề được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm với thu nhập trung bình 3,5 triệu đồng/người/tháng

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- Sở LĐTB&XH

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

 

II. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

1.466,7

2

Tổ chức 10 lớp tập huấn, thời gian 02 ngày với nội dung: Khởi sự doanh nghiệp, Hội nhập kinh tế quốc tế, quản trị doanh nghiệp, thiết kế mẫu mã sản phẩm...

Khoảng 1.000 lãnh đạo, cán bộ quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được cập nhật các kiến thức mới về Khởi sự doanh nghiệp, Hội nhập Kinh tế quốc tế, Thiết kế mẫu mã, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh và Marketing về áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

 

3

Tổ chức 10 lớp tập huấn giới thiệu các chế độ chính sách mới về hoạt động khuyến công và làng nghề, thời gian 01 ngày cho các cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, thị xã, xã và các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Khoảng 750 lãnh đạo, cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, thị xã, xã và các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được cập nhật chế độ chính sách mới về hoạt động khuyến công.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

 

4

Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành TCMN giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Thu hút khoảng 100-120 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội và các tỉnh đến gặp gỡ, tìm hiểu, ký kết hợp tác cung ứng nguyên liệu, bao tiêu gia công bán thành phẩm ngành TCMN.

Tháng 02- 11/2020

Sở Công Thương

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Phía Bắc.

- Các Hội, Hiệp hội.

 

5

Tổ chức Hội thảo quốc tế “Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu hàng TCMN tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm”

200 đại biểu là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố; nhà nhập khẩu nước ngoài tham gia để nắm bắt thông tin, định hình chiến lược phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị cho các mặt hàng TCMN xuất khẩu chủ lực.

Tháng 02- 10/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã;

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN

 

III. ỨNG DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI VÀO SẢN XUẤT

4.200

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất

14 dự án đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại được đưa vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- Sở Khoa học và Công nghệ

- UBND các huyện, thị xã.

 

IV. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

14.810,6

7

Tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020 định hướng xuất khẩu.

Hội chợ có quy mô khoảng 450-500 gian hàng của các cơ sở sản xuất hàng TCMN của Hà Nội và 25 đến 30 tỉnh, thành phố trong nước cùng 10 đến 12 nước trong khu vực và trên thế giới. Mời khoảng 10.000- 12.000 khách, trong đó có từ 650- 700 nhà nhập khẩu, khách quốc tế đến tham quan và giao dịch tại hội chợ, tạo ra giá trị xuất khẩu khoảng 6,6 triệu USD.

Tháng 10/2020

Sở Công Thương

- Các sở, ngành: VH&TT, Du lịch, CATP, Trung tâm XTĐTTM&DL TP

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

- Thương vụ Việt Nam tại các nước

 

8

Tổ chức Hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô 2020 - Hanoi Great Souvenirs 2020 (phục vụ giải đua xe công thức 1 được tổ chức tại TP Hà Nội).

Tổ chức hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô, với quy mô khoảng 180 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa nông thôn, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu phục vụ khách du lịch quốc tế đến Hà Nội mùa giải đua xe F1 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và khách nội địa trong nước, dự kiến thu hút khoảng 25.000 đến 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Tháng 4/2020

Sở Công Thương

- Các sở, ngành: VH&TT, Du lịch, CATP, Trung tâm XTĐTTM&DLTP

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

 

9

Tổ chức mời và hỗ trợ các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội 2020

Mời 650-700 nhà nhập khẩu và hỗ trợ (phiên dịch, phương tiện đi lại, phòng nghỉ) cho khoảng 200-250 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2020

Tháng 10/2020

Sở Công Thương

- Các sở, ngành của Thành phố: Ngoại vụ Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Trung tâm XTĐTTMDL TP, Du lịch.

- Cục XTTM

- Thương vụ Việt Nam tại các nước.

 

10

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tham gia 03-04 Hội chợ quốc tế chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại nước ngoài kết hợp mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2020.

40-45 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia 03-04 Hội chợ quốc tế hàng TCMN ở nước ngoài (Tokyo - Nhật Bản. Paris-Pháp, Hồng Kông-Trung Quốc, CH Séc, Nga, Singapore, một số nước nhóm EU, G7...) nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu với giá trị khoảng khoảng 1,5 triệu USD. Đồng thời thông qua việc tham gia Hội chợ tổ chức mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan giao dịch tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2020.

Tháng 02-10/2020

Sở Công thương

- Thương vụ Việt Nam tại các nước.

- Sở Ngoại vụ, Trung tâm XTĐTTMDL TP.

- UBND các huyện, thị xã.

- Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn Hà Nội.

 

11

Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tham gia Hội chợ quốc tế chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh (Lifestyle 2020)

12-15 cơ sở sản xuất được hỗ trợ tham gia Hội chợ quốc tế Lifestyle 2020 tại TP. Hồ Chí Minh nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu với giá trị khoảng 250 nghìn USD năm 2020.

Tháng 04/2020

Sở Công Thương

- Hiệp hội XK hàng TCMN việt Nam

- UBND các huyện, thị xã

- Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn Hà Nội.

 

12

Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động; tổ chức tập huấn tư vấn phát triển thương hiệu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Khoảng 90-100 lãnh đạo, cán bộ quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tập huấn tư vấn phát triển thương hiệu; Tổ chức rà soát, đánh giá; báo cáo kết quả hoạt động của các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Từ tháng 5-8/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã

- Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn Hà Nội.

 

V. CUNG CẤP THÔNG TIN, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

3.386

13

Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội năm 2020

Cuộc thi dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 100-150 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghề TCMN của Hà Nội tạo ra 200-350 mẫu sản phẩm TCMN có thiết kế mới.

Tháng 02-10/2020

Sở Công Thương

- Sở: VH&TT, sở Du lịch.

- Hiệp hội Làng nghề VN.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn TP.

 

14

Tổ chức “Điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ngành thủ công mỹ nghệ Thủ Đô” tại 176 Quang Trung - Hà Đông

Thiết kế dàn dựng, bài trí không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, biển hiệu nhận diện, mua sắm giá, tủ, bục kệ trưng bày sản phẩm, vách trang trí, tranh ảnh decor, thông tin truyền thông giới thiệu điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn TP.

- Các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.

 

15

Tổ chức triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng TCMN mới, sáng tạo năm 2020.

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm TCMN tiếp cận, kết nối với các mẫu thiết kế, mẫu sản phẩm TCMN mới nhất của Nghệ nhân, thợ giỏi, chuyên gia trong và ngoài nước, nhà thiết kế trẻ, sinh viên đáp ứng yêu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn TP.

- Các trường đại học chuyên ngành Mỹ thuật.

 

16

Thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thiết kế mẫu sản phẩm mới

Thuê chuyên gia tư vấn để hỗ trợ thiết kế trực tiếp cho 15 cơ sở sản xuất hàng TCMN xuất khẩu thiết kế ra khoảng 50-60 mẫu sản phẩm mới trong lĩnh vực TCMN để các cơ sở áp dụng đưa vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tháng 02-12/2020

Sở Công thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội ngành nghề TCMN trên địa bàn TP.

 

17

Thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền về hoạt động khuyến công

Các hoạt động khuyến công được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện truyền thông trực tuyến, giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cập nhật thông tin mới, hữu ích cho hoạt động của mình.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

Đơn vị tư vấn, Các cơ quan truyền thông

 

VI. HỢP TÁC CÔNG THƯƠNG VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

330

18

Tham gia Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công thương, công nghiệp - thương mại thuộc chương trình khuyến công quốc gia do các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức

Hỗ trợ 30-40 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 03 Hội chợ triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Các Hội, Hiệp hội ngành hàng TCMN trên địa bàn TP

 

VII. NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

592

19

Tổ chức các đoàn thẩm tra. khảo sát, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án, các hoạt động khuyến công thuộc nội dung truyền nghề, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất. Tổ chức hội nghị về công tác khuyến công, thi đua khen thưởng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...

Các hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố được thực hiện đúng quy định, mục tiêu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Năng lực quản lý các hoạt động khuyến công của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công được nâng cao

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội

 

20

Bồi dưỡng chuyên môn. nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

3-5 cán bộ làm công tác khuyến công được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn trong nước về xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, thiết kế đồ họa...

Tháng 02-12/2020

Sở Công Thương

- Các hội, hiệp hội.

- Đơn vị tổ chức đào tạo.

 

21

Hội nghị tổng kết, đánh giá

Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh chương trình khuyến công 2016- 2020, xây dựng kế hoạch chương trình khuyến công giai đoạn 2021- 2025.

Tháng 8/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội

 

22

Nâng cấp trang thông tin điện tử

Ứng dụng các công cụ web tiên tiến để nâng cấp trang thông tin điện tử www.khuyenconghanoi.gov.vn phục vụ quảng bá, thông tin, tuyên truyền các hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố.

Tháng 02-8/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

 

23

Xây dựng cơ sở dữ liệu về khuyến công

Tập hợp cơ sở dữ liệu về cơ sở CNNT, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu thị trường, giao thương kết nối... xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Tháng 02-9/2020

Sở Công Thương

- UBND các huyện, thị xã.

- Các Hội, Hiệp hội.

- Các tổ chức chính trị - xã hội

 

Tổng cộng (I-VII)

27.999

Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng./.