Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/KH-SGDĐT

Cà Mau, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX);

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Sở GDĐT ban hành Kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau:

I. THỜI GIAN CHI TIẾT

Ngày, tháng, năm

GDMN

GDPT

GDTX

01/9/2020-04/9/2020

Trẻ được nghỉ

- Tựu trường

- SH đầu năm học

- HĐ chuẩn bị KG

- Tựu trường

- SH đầu năm học

- HĐ chuẩn bị KG

05/9/2020

Khai giảng năm học 2020-2021

Học kỳ I

07/9/2020-12/9/2020

Tuần 01

Tuần 01

Tuần 01

14/9/2020-19/9/2020

Tuần 02

Tuần 02

Tuần 02

21/9/2020-26/9/2020

Tuần 03

Tuần 03

Tuần 03

28/9/2020-03/10/2020

Tuần 04

Tuần 04

Tuần 04

05/10/2020-10/10/2020

Tuần 05

Tuần 05

Tuần 05

12/10/2020-17/10/2020

Tuần 06

Tuần 06

Tuần 06

19/10/2020-24/10/2020

Tuần 07

Tuần 07

Tuần 07

26/10/2020-31/10/2020

Tuần 08

Tuần 08

Tuần 08

02/11/2020-07/11/2020

Tuần 09

Tuần 09

Tuần 09

09/11/2020-14/11/2020

Tuần 10

Tuần 10

Tuần 10

16/11/2020-21/11/2020

Tuần 11

Tuần 11

Tuần 11

23/11/2020-28/11/2020

Tuần 12

Tuần 12

Tuần 12

30/11/2020-05/12/2020

Tuần 13

Tuần 13

Tuần 13

07/12/2020-12/12/2020

Tuần 14

Tuần 14

Tuần 14

14/12/2020-19/12/2020

Tuần 15

Tuần 15

Tuần 15

21/12/2020-26/12/2020

Tuần 16

Tuần 16

Tuần 16

28/12/2020-02/01/2021

Tuần 17

Tuần 17

Nghỉ GK; HK2

04/01/2021-09/01/2021

Tuần 18

Tuần 18

Tuần 17

Học kỳ II

 

11/01/2021-16/01/2021

Tuần 19

Tuần 19

Tuần 18

18/01/2021-23/01/2021

Tuần 20

Tuần 20

Tuần 19

25/01/2021-30/01/2021

Tuần 21

Tuần 21

Tuần 20

01/02/2021-06/02/2021

Tuần 22

Tuần 22

Tuần 21

08/02/2021-20/02/2021

Nghỉ tết Nguyên đán

22/02/2021-27/02/2021

Tuần 23

Tuần 23

Tuần 22

01/3/2021-06/3/2021

Tuần 24

Tuần 24

Tuần 23

08/3/2021-13/3/2021

Tuần 25

Tuần 25

Tuần 24

15/3/2021-20/3/2021

Tuần 26

Tuần 26

Tuần 25

22/3/2021-27/3/2021

Tuần 27

Tuần 27

Tuần 26

29/3/2021-03/4/2021

Tuần 28

Tuần 28

Tuần 27

05/4/2021-10/4/2021

Tuần 29

Tuần 29

Tuần 28

12/4/2021-17/4/2021

Tuần 30

Tuần 30

Tuần 29

19/4/2021-24/4/2021

Tuần 31

Tuần 31

Tuần 30

26/4/2021-01/5/2021

Tuần 32

Tuần 32

Tuần 31

03/5/2021-08/5/2021

Tuần 33

Tuần 33

Tuần 32

10/5/2021-15/5/2021

Tuần 34

Tuần 34

Tổng kết

17/5/2021-22/5/2021

Tuần 35

Tuần 35

 

24/5/2020 - 29/5/2021

Tổng kết

 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MỐC THỜI GIAN

1. Ngày tựu trường: Ngày 01/9/2020.

2. Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2020 (có hướng dẫn riêng).

3. Quy định về chương trình và kiểm tra chất lượng học tập

a) Ngày bắt đầu và kết thúc học kì I

- GDMN: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/01/2021 (gồm 18 tuần);

- GDPT: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/01/2021 (gồm 18 tuần);

- GDTX: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 26/12/2020 (gồm 16 tuần).

b) Ngày bắt đầu và kết thúc học kì II

- GDMN: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 21/5/2021 (gồm 17 tuần);

- GDPT: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/5/2021 (gồm 17 tuần);

- GDTX: Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 01/5/2021 (gồm 16 tuần).

c) Kiểm tra chất lượng học kì I

- Cấp tiểu học: Tuần 18;

- Cấp trung học: Tuần 16, 17 (GDTX: Tuần 16).

d) Kiểm tra chất lượng học kì II

- Cấp tiểu học: Tuần 35;

- Cấp trung học: Tuần 33, 34 (GDTX: Tuần 31, 32).

4. Kết thúc năm học

Các cấp học kết thúc năm học, tổ chức tổng kết chậm nhất là ngày 29/5/2021.

5. Quy định về các kì thi, cuộc thi, hội thi

a) Thi chọn học sinh lớp 12 cấp tỉnh: Ngày 04/10/2020.

b) Thi chọn thành lập đội tuyển học sinh lớp 12 tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia: Ngày 25/10/2020.

c) Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Ngày 28/3/2021.

d) Thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp tỉnh: Ngày 18/4/2021.

e) Thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh: Ngày 09, 10/01/2021.

f) Thi thử trung học phổ thông: Ngày 06, 07 và 08/5/2021.

g) Thi trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

h) Hội thi “Bé năng khiếu, thông minh” cấp tỉnh: Tháng 11/2020 (có kế hoạch riêng).

i) Hội thi “Giáo viên dạy giỏi ” cấp Mầm non và cấp Tiểu học (có kế hoạch riêng):

- Cấp Mầm non: Tháng 02/2021;

- Cấp Tiểu học: Tháng 12/2020.

k) Hội khỏe Phù Đổng: Tháng 3/2021 (có kế hoạch riêng).

l) Thi nghề phổ thông: Tháng 4/2021.

m) Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: Hoàn thành trước ngày 31/5/2021.

6. Nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác

Thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành, cụ thể như sau:

- Tết Dương lịch: Nghỉ 02 ngày, ngày 01 và 02/01/2021 (Thứ sáu, Thứ bảy);

- Tết Nguyên đán: Nghỉ 15 ngày, từ ngày 07/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 (nhằm ngày 26/12/2020 đến hết ngày 10/01/2021 âm lịch);

- Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 01 ngày, ngày 21/4/2021, nhằm ngày Mùng 10/3 âm lịch ( Thứ tư);

- Ngày 30/4/2021 và 01/5/2021: Nghỉ 4 ngày, từ ngày 30/4/2021 đến 03/5/2021 (Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ nhật và Thứ hai).

Các ngày nghỉ khác (nghỉ do thời tiết, thiên tai,….): Theo quy định của nhà nước và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở GDĐT sẽ có thông báo riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn các đơn vị, trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Phê duyệt kế hoạch năm học của các trường trực thuộc Sở GDĐT.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học rà soát, sắp xếp, tinh giản chương trình môn học, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Phòng GDĐT, đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT thực hiện kế hoạch năm học theo nội dung, chương trình quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch thời gian của Sở GDĐT ban hành.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn các trường học trực thuộc Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch giáo dục một cách linh, hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học rà soát, sắp xếp, tinh giản chương trình môn học, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Phê duyệt, chỉ đạo, theo dõi các trường học trực thuộc Phòng GDĐT thực hiện kế hoạch theo nội dung, chương trình quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch thời gian của Sở GDĐT ban hành.

3. Đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, nhà trường theo nội dung, chương trình quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch thời gian của Sở GDĐT ban hành.

- Chủ động rà soát, sắp xếp, tinh giản chương trình môn học, xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kiểm tra đánh giá đúng theo hướng dẫn.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2020-2021 đối với GDMN, GDPT và GDTX, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thành phố và đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Bộ GDĐT (thay báo cáo);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Phòng GDĐT huyện, TP;
- Đơn vị, trường học trực thuộc;
- Lưu: VT, MNPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Dự