Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe hết hạn quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép lái xe hết hạn quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-132612-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận hồ sơ sẽ tổ chức sát hạch lại Luật Giao thông đường bộ theo quy định và được cấp Giấy phép lái xe sau 10 ngày kể từ ngày tổ chức sát hạch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng