Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-BS93
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với huyện Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải huyện Kiên Lương, xã đảo Tiên Hải thị xã Hà Tiên thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý, Giấy chứng nhận đã được xác nhận gia hạn, Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Kiên Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
* Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
* Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường.
Bước 4: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.
Bước 5: Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường
Bước 6: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Bước 7: Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
+ Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
+ Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Kiên Giang

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Kiên Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
1. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Kiên Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí địa chính Hộ gia đình cá nhân tại phường, thị trấn: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 50.000 đồng/lần cấp. Trường hợp chỉ có đất 20.000 đồng/lần cấp. Hộ gia đình cá nhân tại nông thôn được miễn. 1. Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Menu