Đối tượng được cộng nối thời gian trong quân đội để tính bảo hiểm xã hội

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33126

Câu hỏi:

Bố Tôi tên: Lê Sỹ Lân (SN 18/08/1958) thuộc đối tượng xuất ngũ trước ngày 1/4/2000 sau đó chuyển sang làm bảo vệ công ty tư nhân, được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội. Theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg bố tôi có được cộng thời gian phục vụ quân đội vào thời gian tham gia BHXH không? Bố tôi còn các giấy tờ sau: 1- Đơn vị (nơi bố tôi trước đây nhập ngũ) xác nhận thời gian công tác. 2- Tỉnh đội xác nhận chưa hưởng chế độ 1 lần. Tuy nhiên bố tôi không còn giữ giấy quyết định xuất ngũ. Vậy cho tôi hỏi để bổ sung đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm cộng thêm, bố tôi cần bổ sung giấy tờ gì hoặc giầy tờ gì thay thế? Rất mong công ty luật hỗ trợ tư vấn giùm tôi.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn về việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

“Điều 23. Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định trên, việc cộng nối thời gian tham gia quân đội để tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng đối với quân nhân phục vụ tại ngũ thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993. Do bạn không trình bày rõ bố bạn xuất ngũ năm bao nhiêu?

Nếu bố bạn thuộc đối tượng quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993 mà chưa hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì bố bạn được cộng nối thời gian tham gia quân đội vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau này để tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định để được cộng nối khoảng thời gian tham gia quân ngũ bố bạn phải có xác nhận về khoảng thời gian đi bộ đội, xác nhận chưa hưởng chế độ, quyết định xuất ngũ. Nếu bố bạn không có quyết định xuất ngũ thì rất khó để cộng nối khoảng thời gian này để tính thời gian bảo hiểm xã hội cho bố bạn.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam