Thủ tục hành chính: Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-015739-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ( Qui dịnh của Bộ Y tế: 30 ngày làm việc, kẻ từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng