Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-031253-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (theo mục 1.3 Khoản 1 Phần IV Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL)
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nộp một (01) bộ hồ sơ đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1
Bước 2: + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì làm biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định thủ tục
+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tổ chức thẩm định điều kiện hành nghề theo quy định, cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận.
 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng từ 07g30 đến 11g30 (từ thứ hai đến thứ bảy)
+ Chiều từ 13g00 đến 16g30 (từ thứ hai đến thứ sáu)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân kinh doanh vũ trường phải có các điều kiện sau đây:
(1). Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng chống cháy, nổ
(2). Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh
(3). Phù hợp với quy hoạch vũ trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu số 4 phụ lục ban hành kèm Thông tư 05/2012/TT-BVHTT ngày 02/5/2012)
Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Menu