Thủ tục hành chính: Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS166
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua fax, Email, mạng điện tử, (sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện) đến Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. Địa chỉ: Số 1518- Đường Hùng Vương-P.Gia Cẩm-TP.Việt Trì -tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3818682; Số fax: 0210 3818682. Địa chỉ Email: chicucqlclnlsphutho@gmail.com
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng