Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-086170-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng