Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác thủy sản xa bờ - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai thác thủy sản xa bờ - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-046206-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp nhận hồ sơ vào cuối giờ buổi sáng hoặc buổi chiều nêu trên)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng