Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056321-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng