Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-004123-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng