Thủ tục hành chính: Đăng kí hội thảo giới thiệu thuốc - Yên Bái

Thông tin

Số hồ sơ: T-YBA-195207-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế Yên Bái
Thời hạn giải quyết: - Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế gửi cho đơn vị nộp hồ sơ một Giấy tiếp nhận hố sơ (theo mẫu 2b-QC), sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hố sơ, Sở Y tế không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã đăng ký
* Trường hợp hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, thì trong vòng 15 ngày làm việc, Sở Y tế có công văn thông báo cho đơn vị đăng ký hội thảo để sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ
* Trường hợp Sở Y tế có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung:
- Trong công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nêu cụ thể, chi tiết: Bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì, bổ sung thêm nội dung nào
- Khi Sở Y tế nhận được nội dung sửa đổi, bổ sung đúng theo yêu cầu, Sở Y tế gửi đơn vị một Giấy tiếp nhận hồ sơ, ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ là ngày Sở Y Tế nhận được hồ sơ bổ sung. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Sở Y tế không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã sửa đổi
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng