Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3317/TCT/CS

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3317 TCT/CS NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 1360/CT-NV ngày 30/7/2001 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giảm thuế TNDN đối với DNNN hoạt động công ích; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 32/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và các khoản thu ngân sách đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

1/ Việc xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Đối với DNNN đang hoạt động công ích được duyệt bổ sung vốn để tương ứng với nhiệm vụ công ích được giao, nếu có lãi được giảm thuế TNDN bằng số vốn được duyệt bổ sung, nhưng mức giảm thuế tối đa không quá 50% số thuế TNDN phải nộp trong năm xét giảm thuế.

Thủ tục, trình tự xét giảm thuế:

Để có cơ sở xét giảm thuế, đơn vị phải gửi hồ sơ xin giảm thuế đến cơ quan thuế có thẩm quyền, hồ sơ gồm có:

- Đơn xin giảm thuế có ý kiến xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc đơn vị đủ điều kiện được xét giảm thuế và số thuế được xét giảm.

- Quyết định phê duyệt bổ sung vốn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Báo cáo tài chính năm và báo cáo quyết toán thuế năm của đơn vị.

Thẩm quyền xét giảm thuế:

- Cục trưởng Cục thuế xét và quyết định giảm thuế cho các trường hợp có mức giảm thuế đến 100 triệu đồng.

- Tổng cục trưởng Cục thuế xét và quyết định giảm thuế cho các trường hợp có mức giảm thuế trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính xét và quyết định giảm thuế cho các trường hợp có mức giảm thuế trên 500 triệu đồng.

2/ Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích mới được thành lập nếu có đủ điều kiện theo luật định thì được xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNN hoạt động công ích

  • Số hiệu: 3317/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/08/2001
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản