Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3015 TCT/NV5
V/v: Thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam

 

Trả lời công văn số 02/10FVL ngày 22/7/2002 của Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam về việc chính sách thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp Công ty Fujitsu Nhật Bản (Công ty mẹ) chuyển tiền cho Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam để gánh chịu một phần chi phí tại Việt Nam thì Khoản tiền trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN>

Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam phải trả ra khỏi chi phí Khoản chi phí đã được Công ty TNHH Fujitsu Nhật Bản gánh chịu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Các Khoản tiền tài trợ mà Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam nhận từ Công ty mẹ trước đây cũng được xử lý theo nguyên tắc trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3015 TCT/NV5 ngày 12/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ

  • Số hiệu: 3015TCT/NV5
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/08/2002
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/08/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản