Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2172/VPCP-TTBC
V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của TTg về việc đăng VBQPPL trên Công báo

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 - Văn phòng Quốc hội,
 - Văn phòng Chủ tịch nước,
 - Toà án nhân dân tối cao,
 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 309/CP-PC ngày 20/3/2003 và căn cứ vào các nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp chiều ngày 24/04/2003 giữa Văn Phòng Chính Phủ với các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc tiếp nhận và đăng các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo, Văn Phòng Chính Phủ xin đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Quốc hội, Văn Phòng Chính Phủ xin đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao như sau:

1. Đề nghị Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, sau hai ngày kể từ ngày ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi đầy đủ văn bản đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo (hai bản chính kèm file của văn bản).

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần ghi rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật cần ghi rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản là: “Văn bản có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo” và chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày ký ban hành, gửi văn bản đến Văn Phòng Chính Phủ để kịp đăng Công báo (fax hoặc gửi hai bản chính kèm file).

3. Các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần kiểm tra chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan của cơ quan mình, bảo đảm các văn bản gửi đăng Công báo đúng thể thức pháp luật.

4. Các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật xác định rõ đơn vị đầu mối và cá nhân chịu trách nhiệm về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật để đăng Công báo; thông báo cho Công báo biết để tiện việc phối hợp.

5. Các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật giao đơn vị đầu mối và cá nhân chịu trách nhiệm vào ngày 5 hàng tháng, gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong tháng trước cho Công báo để cùng phối hợp theo dõi, kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm đăng đầy đủ các văn trên Công báo.

6. Các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau khi gửi văn bản đăng Công báo, nếu có biện pháp sai sót, cần thông báo ngay với Văn Phòng Chính Phủ và Bộ phận Công báo để sửa chữa hoặc đính chính kịp thời trên Công báo.

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn Phòng Quốc hội, Văn Phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao gửi văn bản quy phạm pháp luật đến Công báo theo địa chỉ:

 Công báo, Văn Phòng Chính Phủ,

 Số 1 Bách Thảo, Ba Đình, Hà Nội

 Tel: 04 8233947. Fax: 080 44417

 e-mail: congbaocp@hn. vnn.vn

 hoặc congbaovpcp@yahoo.com

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, cùng phối hợp thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2172/VPCP-TTBC ngày 07/05/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo

  • Số hiệu: 2172/VPCP-TTBC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/05/2003
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Trần Quốc Toản
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/05/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản