Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/BATGT-VP
V/v: Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công an thành phố Hà Nội;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức Chính trị - Xã hội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Thực hiện Công điện số 1053/CĐ-TTg ngày 09/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 (có đính kèm);

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Ban ATGT Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm các nhiệm vụ sau:

1. Công an Thành phố, Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT; tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe tải nặng, xe container vào ban đêm. Kịp thời ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép (nếu có).

- Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ thô sơ chở người hoạt động trên đường thủy; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

2. Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty vận tải Hà Nội, UBND các quạn, huyện, thị xã:

- Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học mới.

- Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; bố trí đủ lái xe, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe; thực hiện theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình.

- Thường xuyên thanh, kiểm tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định.

- Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.

- Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời khắc phục các công trình bị hư hỏng, mái ta luy sạt lở do mưa, lũ gây ra; kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị phản quang tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; yêu cầu các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng thực hiện nghiêm quy định và phương án bảo đảm TTATGT tại công trường, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức người dân; không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”; chỉ đạo các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tổ chức ký cam kết giữa gia đình và nhà trường về giáo dục và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh; tuyệt đối không để trẻ em điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

- UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng của Thành phố xây dựng phương án đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông khu vực cổng trường học.

4. Sở Y tế:

- Tiếp tục hướng dẫn và phối hợp thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động đảm bảo TTATGT, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách; triển khai kịp thời có hiệu quả công tác sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất thương vong do tai nạn giao thông.

- Tiếp tục phối hợp liên ngành trong công tác xét nghiệm, kiểm tra, xử lý đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức Chính trị - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; không lái xe khi đã uống rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt.

Thường trực Ban ATGT Thành phố đề nghị các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT (qua Văn phòng Ban ATGT Thành phố - email: vpbatgt_sogtvt@hanoi.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để p/h thực hiện);
- UB ATGT Quốc gia;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban ATGT TP;
- Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP; Phó TBTT Ban ATGT TP; (Để báo cáo);
- CATP: PV01, PC08 (để thực hiện);
- Các Đ/c PGĐ Sở GTVT (để chỉ đạo);
- Các Phòng: QLKCHTGT, QLVT, Thanh tra Sở, Ban Duy tu CCTHTGT (để thực hiện).
- Lưu: VP, VP Ban ATGT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ GTVT
Vũ Văn Viện