Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5444/UBND-KT
V/v tăng cường bảo đảm trt tự an toàn giao thông trong diễn biến mới, phức tp của dch Covid-19.

Bình Định, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1053/CĐ-TTg ngày 09/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2020-2021, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc biện pháp chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 21/01/2020 về triển khai Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh, văn bản số 322/UBND-KT ngày 15/01/2020 về đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, văn bản số 2647/UBND-KT ngày 26/4/2020 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trong các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng

a. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các sở, ban, ngành, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT va các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức người dân; không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT.

b. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác bảo đảm ATGT, triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”, đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh: phối hợp Tỉnh đoàn, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”.

c. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng cường tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông, hoạt động bảo đảm ATGT của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về ATGT; phản ánh được những hậu quả, mất mát, thiệt hại do tai nạn gây ra để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT.

3. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT:

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe tải nặng, xe container vào ban đêm. Ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra ATGT tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, trên các tuyến, luồng đường thủy phức tạp, nhất là thời điểm mưa, bão, lũ, phải trang bị đủ và thực hiện nghiêm việc đeo phao cứu sinh bắt buộc.

4. Khẩn trương xử lý kịp thời các vị trí mất ATGT trên các tuyến đường:

a. Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện chỉnh trang, khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng, mái ta luy sạt lở do mưa, lũ gây ra,... theo phân cấp quản lý; kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

b. Các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng thực hiện nghiêm quy định và phương án bảo đảm trật tự ATGT tại công trường, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

5. Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

a. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng, các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra quản lý vận tải khách, chú trọng về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện chở khách, trọng tâm là vận tải khách đường bộ. Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học mới. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; bố trí đủ lái xe, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe; thực hiện theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên thanh, kiểm tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn. ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định.

b. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ở các bến đò ngang để bảo đảm an toàn.

6. Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế trong tỉnh tăng cường công tác sơ cấp cứu, nhanh chóng chuyển người bị tai nạn giao thông tại hiện trường đến các cơ sở y tế; cấp cứu kịp thời, tích cực điều trị các trường hợp chấn thương do tai nạn giao thông; chỉ đạo việc tổ chức khám sức khỏe cho người thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa theo quy định.

7. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; 0917349977 (Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh), 0912544469 (Thanh tra Sở Giao thông vận tải), 0917442689 (Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông vận tải), 0914944969 (Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận tải), 02563822863 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh).

Yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV Ban ATGT tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Bình Định;
- Chi cục QLĐB III.2, TTĐS số 8, số 9;
- Cty CPĐS Nghĩa Bình, Phú Khánh;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu