Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7339/TXNK-CST
V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật An Bình.
(291/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 09/AB ngày 05/09/2018 của Công ty TNHH Kỹ thuật An Bình và một số doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư hóa chất xét nghiệm, vật tư hóa chất diệt khuẩn nhập khẩu chuyên dùng cho y tế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư, hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế, Bộ Tài chính đã có công văn số 13676/BTC-TCHQ ngày 07/11/2018 gửi Bộ Y tế (xin gửi kèm). Đề nghị công ty liên hệ với Bộ Y tế để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Kỹ thuật An Bình được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) (để biết);
- Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S (433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) (để biết);
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ hàng hóa Trí Việt (Số 54 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) (để biết);
- Công ty TNHH Sinh Nam (65D Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) (để biết);
- Công ty TNHH Thiết bị y tế Đỉnh Cao (01 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) (để biết);
- Lưu: VT, CST (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng