Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/BHXH-GĐ1
V/v Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1852/SYT-NVY ngày 01/4/2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai khám chữa bệnh (KCB) tại nhà cho người cao tuổi (trên 60 tuổi) trong thời điểm dịch bệnh diễn ra.

Để đảm bảo tính pháp lý trong thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính ổn định, không có điều kiện đi KCB trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày (kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Thành phố đề nghị Sở y tế điều chỉnh nội dung Công văn số 1852/SYT-NVY, như sau:

- Chỉ áp dụng KCB và cấp thuốc tại nhà đối với người cao tuổi (từ trên 80 tuổi), mắc các bệnh mạn tính ổn định, không có điều kiện đi KCB tại các cơ sở KCB công lập.

- Cơ sở KCB xác định danh sách người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính ổn định đang được theo dõi và cấp thuốc định kỳ tại đơn vị (có bệnh án điều trị ngoại trú). Căn cứ trên lịch sử cấp thuốc định kỳ và hỏi bệnh qua điện thoại, hoặc thăm khám tại nhà, bác sĩ điều trị xác định không thay đổi thuốc đang điều trị thì kê toa tiếp 1 tháng. Tùy điều kiện cụ thể của người bệnh, đơn vị thực hiện cấp phát thuốc BHYT cho người nhà hoặc cấp tại nhà cho bệnh nhân.

- Điều kiện và chứng từ thanh toán thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1852/SYT-NVY. Các trường hợp mắc bệnh cấp tính, hoặc các bệnh mạn tính ổn định có diễn biến bất thường người bệnh cần phải đến cơ sở KCB để được thăm khám; làm các xét nghiệm cận lâm sàng (nếu cần) và được cấp thuốc điều trị phù hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam;
- Các cơ sở khám chữa bệnh;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, GĐ1,2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐC
Nguyễn Thị Thu Hằng