Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1852/SYT-NVY
V/v Triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Phòng Y tế quận, huyện;
- Phòng khám đa khoa.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay; nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, một trong trong những giải pháp quan trọng là hạn chế tập trung đông người và khuyến khích người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, đặc biệt đối với người trên 60 tuổi. Ngày 24/03/2020 Sở Y tế đã ban hành công văn số 1607/SYT-NVY hướng dẫn việc khám và cấp phát thuốc đối với người mắc bệnh mạn tính ổn định.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đồng thời hạn chế số lượng người bệnh tập trung tại các bệnh viện, Sở Y tế thống nhất với Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc triển khai khám chữa bệnh và cấp thuốc tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm hiện nay như sau:

1. Đối với người bệnh từ 60 tuổi trở lên mắc các bệnh lý thông thường, bệnh lý mạn tính ổn định đều có thể được khám và cấp phát thuốc tại nhà. Căn cứ vào danh sách người bệnh đang được theo dõi và cấp thuốc định kỳ tại tại đơn vị, đơn vị thông báo bằng nhiều hình thức để người bệnh/thân nhân người bệnh được biết và phối hợp.

2. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, tổ chức triển khai việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người người bệnh bằng các hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh cao tuổi, đồng thời thuận lợi cho đơn vị và phù hợp với quy định hiện hành.

- Đối với các trường hợp người cao tuổi mắc bệnh lý thông thường, không cần nhập viện để điều trị, Thủ trưởng đơn vị phân công bác sĩ, điều dưỡng đến khám chữa bệnh tại nhà cho người bệnh.

- Đối với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính đang theo dõi và điều trị định kỳ tại đơn vị: nếu số lượng người bệnh đông, người bệnh ở xa, ... Thủ trưởng đơn vị phân công bác sĩ bệnh viện có thể thăm khám, trao đổi qua điện thoại cùng người bệnh, nếu tình trạng người bệnh ổn định và có chỉ định tiếp tục sử dụng thuốc như lần khám trước liền kề, bác sĩ thực hiện kê đơn thuốc cho người bệnh đủ sử dụng trong 01 tháng.

3. Hình thức cấp phát thuốc

- Nhân viên y tế giao thuốc tại nhà cho người bệnh;

- Người nhà người bệnh có thể đến nhận thuốc cho người bệnh tại đơn vị, nhưng để tránh tình trạng người nhà phải chờ đợi lâu, đề nghị các đơn vị có phương án tổ chức cấp phát thuốc hợp lý như: chuẩn bị sẵn cơ số thuốc theo đơn, hẹn giờ đến lĩnh thuốc phù hợp...

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc cho người bệnh tại nhà hoặc bằng các hình thức khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và phù hợp các quy định hiện hành. Đảm bảo quản lý chặt chẽ nhân sự được phân công tham gia khám chữa bệnh tại nhà người bệnh.

Lưu ý:

+ Người thực hiện khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

+ Thân nhân người bệnh đến lĩnh thuốc thay cho người bệnh cần đảm bảo cung cấp: 1) Chứng minh nhân dân của người đến lĩnh thuốc thay. 2) Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh. 3) người lĩnh thuốc ký tên và ghi rõ mối quan hệ với người bệnh.

+ Đơn vị phải đảm bảo các chứng từ để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định

4. Bệnh viện chủ động phối hợp với các trạm y tế xã, phường nơi người bệnh cư trú để có kế hoạch điều chuyển người bệnh có bệnh lý mạn tính ổn định về trạm y tế để được tiếp tục theo dõi và điều trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và giảm quá tải cho bệnh viện.

Giao Phòng Y tế, trung tâm y tế quận, huyện triển khai nội dung công văn này đến các phòng khám đa khoa trên địa bàn để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 028.39309.981) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- BHXH TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVY (NTMC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng