Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014.

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SX TM Tân Đông
Địa chỉ: 80/1A Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Mã số thuế: 0302956578

Trả lời văn bản số 02/CVTD/2014 (cơ quan thuế nhận ngày 15/05/2014) của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 23/04/2014 Chi cục Thuế quận Thủ Đức đã có công văn số 4031/CCT-TTHT về thuế suất thuế GTGT đối với hàng nông sản là phù hợp với quy định, Cục Thuế TP hướng dẫn rõ thêm như sau:

- Các sản phẩm trồng trọt; thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (làm sạch, phơi, sấy khô, cắt, ướp muối, ướp lạnh, đông lạnh) như: sả cây cắt khúc, sả bào, sả xay, khổ qua nguyên trái cắt khúc, bỏ ruột, lá dứa cắt khúc, khoai mỡ chẻ đôi, ớt, củ riềng, đậu bắp, chuối; mực, cá, tôm khô bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng không phải tính kê khai nộp thuế GTGT; bán cho hộ cá nhân kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác tính thuế GTGT với thuế suất 5%.

- Các sản phẩm đã qua chế biến (luộc chín ăn được ngay) như: bắp, khoai, đậu đã luộc, mực đã nướng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- CCT Q. Thủ Đức;
- Lưu (TTHT, HC).
 1436-130505/14-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga