Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4056/BCT-XNK
V/v nhập khẩu xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thép Hồng Thanh;
(Đ/c: Số 08 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Công ty TNHH Thép Thành Đô.
(Đ/c: Số 08 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời đề nghị tại công văn số 12/CV-HT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Công ty TNHH Thép Hồng Thanh và công văn số 19/CV-TD của Công ty TNHH Thép Thành Đô ngày 15 tháng 4 năm 2010 về việc nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại Mục 2a, phần IV, Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài quy định "ô tô các loại đã qua sử dụng bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng hoá, ô tô chuyên dùng được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu...".

Như vậy xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng khi nhập khẩu thực hiện theo quy định trên. Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4056/BCT-XNK về nhập khẩu xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng do Bộ Công thương ban hành

  • Số hiệu: 4056/BCT-XNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/04/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Công thương
  • Người ký: Phan Thị Diệu Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/04/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản