Hệ thống pháp luật

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3952/CV-BCĐ
V/v tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong nước cơ bản được kiểm soát. Việt Nam đã trên 90 ngày không có ca bệnh lây lan trong cộng đồng, dù vẫn ghi nhận một số trường hợp mắc COVID-19 từ nước ngoài nhập cảnh vào nước ta và được cách ly, quản lý ngay. Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, trong thời gian gần đây đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào nước ta, đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh, thành phố không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta, lây lan ra cộng đồng là rất lớn nếu không được quản lý tốt.

Để kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị:

1. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm soát nghiêm, chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

2. Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép đến làm việc, lưu trú tại địa phương, lưu ý tại các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn, nhà nghỉ...

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý nghiêm;

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan lập danh sách tất cả những người nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương, cách ly ngay, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm. Nến dương tính với SARS-CoV-2 cần chuyển ngay đến các cơ sở y tế để cách ly và điều trị, lập danh sách và quản lý người tiếp xúc gần. Trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ: GTVT, Ngoại giao, LĐ-TB-XH, TT-TT;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Q. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3952/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

  • Số hiệu: 3952/CV-BCĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/07/2020
  • Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
  • Người ký: Nguyễn Thanh Long
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản