Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ
XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/A08-P1
V/v từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh từ vùng dịch do virus Corona nCov

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra, tiếp theo Điện mật số 01ĐK:HT ngày 31/01/2020 và công văn số 1183/A08-P1 ngày 04/02/2020 của A08, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm thời không giải quyết nhập cảnh đối với công nhân Trung Quốc và người nước ngoài ở Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, lao động, kinh doanh, du học, thăm thân… (mang thị thực ký hiệu LĐ, DN, ĐH, DL, VR…).

- Đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ những nước khác (không phải Trung Quốc), nếu đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam thì chưa cho nhập cảnh.

- Kiểm soát viên thực hiện việc kiểm tra dấu kiểm chứng xuất cảnh Trung Quốc để xác định thời gian ở Trung Quốc của khách.

- Trong biên bản chưa cho nhập cảnh, các đơn vị thống nhất ghi “lý do phòng, chống dịch bệnh”.

2. Đối với người nước ngoài (bao gồm cả người Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam với mục đích ngoại giao, công vụ thì giải quyết nhập cảnh bình thường, sau khi được kiểm tra y tế tại cửa khẩu và đảm bảo điều kiện để nhập cảnh.

Người sử dụng hộ chiếu Trung Quốc xuất phát từ các nước, vùng lãnh thổ không có dịch, nếu có đủ cơ sở khẳng định người đó không ở hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày thì giải quyết nhập cảnh bình thường.

3. Đối với Tổ bay đi làm nhiệm vụ sang Trung Quốc trở về thì làm thủ tục nhập cảnh như bình thường, việc phòng chống dịch đối với tổ bay do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế thực hiện.

4. Thường xuyên cập nhập tình hình về các vùng dịch mới (nếu có) để áp dụng tương tự như đối với Trung Quốc.

5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế, thông báo các trường hợp xuất phát hoặc đi qua vùng dịch để cơ quan kiểm dịch thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định.

Các Công an của khẩu Cảng hàng không quốc tế nghiêm túc thực hiện cho đến khi Cục có thông báo mới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Các đ/c thành viên BCĐ phòng, chống dịch;
- Công an tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Định, Thừa Thiên Huế (để p/h);
- Lưu: VT, A08(P1), MH.(15b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Nguyễn Bá Tuấn