Hệ thống pháp luật

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3951/CV-BCĐ
V/v: Áp dụng các biện pháp cách ly đối với tổ bay.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các hãng hàng không Việt Nam.

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19) nhận được Công văn số 6819/BGTVT-CYT ngày 15/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản đề nghị của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnamairlines), Công ty VietjettAir, Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) về việc tổ chức cách ly y tế đối với Tổ bay của các hãng hàng không Việt Nam. Căn cứ các văn bản chỉ đạo triển khai biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam; Ban Chỉ đạo Quốc gia có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng tổ chức cách ly y tế, xét nghiệm đối với Tổ bay của các hãng hàng không Vietnamairlines, VietjettAir và Bamboo Airways (sau đây gọi chung là các hãng hàng không Việt Nam) theo hướng dẫn tại Công văn số 3588/CV-BCĐ ngày 02/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với Tổ bay của Vietnamairlines.

2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các hướng dẫn về cách ly đối với Tổ bay được quy định tại Công văn nêu trên.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả kịp thời đối với Tổ bay theo quy định.

4. Đề nghị các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh COV1D-19 đối với Tổ bay trong suốt quá trình bay; không tiếp xúc với nhân viên mặt đất bản địa tại sân bay nước ngoài và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các hành khách; thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định khi về đến Việt Nam.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố và các hãng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Dam (để báo cáo);
- Q. Bộ trưởng;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3951/CV-BCĐ năm 2020 về áp dụng biện pháp cách ly đối với tổ bay do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành

  • Số hiệu: 3951/CV-BCĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/07/2020
  • Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
  • Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản