Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/KCB-QLCL&CĐT
V/v Tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng và cách ly ca bệnh nghi ngờ tại bệnh viện

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học.

Ngày 9/8/2020, ca bệnh Covid-19 số 867 đã đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn. Sau hai lần được CDC và Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu, đến ngày 11/8/2020 kết quả xét nghiệm khẳng định người bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi nhận được báo cáo và phân tích ca bệnh này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có một số ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh và biểu dương Bệnh viện Thanh Nhàn đã đề cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các hướng dẫn sàng lọc, phân luồng, cách ly theo CV 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 và Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 (QĐ 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020). Việc sàng lọc đúng, chỉ định xét nghiệm sớm và kỹ lưỡng 2 lần (lần đầu kết quả âm tính) đã tránh được bệnh viện lớn của Thủ đô nguy cơ bị phong tỏa và bệnh dịch lây lan ra cộng đồng.

2. Đề nghị Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bệnh viện thuộc Bộ, ngành có người bệnh đến khám cần khẩn trương rút kinh nghiệm việc sàng lọc, phân luồng, cách ly, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và quản lý các ca nghi nhiễm Covid-19; tuyệt đối không để người nghi nhiễm tự ý di chuyển.

3. Toàn bộ các bệnh viện trên toàn quốc cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học của hai bệnh viện trên. Thực hiện thật nghiêm các Công điện và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế đã ban hành.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Q. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH QH (để b/c);
- Các Vụ, Cục trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Phó trưởng tiểu ban điều trị -
Ban chỉ đạo quốc gia phòng
chống dịch COVID-19
Lương Ngọc Khuê