Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/BYT-DP
V/v hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, đến ngày 28/01/2020 trên thế giới đã ghi nhận gần 4.600 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 107 trường hợp tử vong. Riêng Trung Quốc đã ghi nhận 4.409 trường hợp tại 30 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 17 quốc gia vùng lãnh thổ khác cũng đã ghi nhận 65 trường hợp trường hợp bệnh xâm nhập.

Tại Việt Nam, bước đầu đã ghi nhận 02 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam mắc bệnh; Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan ra cộng đồng trong thời gian tới là rất cao. Do vậy, cần phải thực hiện biện pháp giám sát sức khỏe những người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh và người tiếp xúc gần với trường hợp có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (sau đây gọi chung là người tiếp xúc gần). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai ngay các hoạt động sau:

1. Tổ chức điều tra, lập danh sách, ghi nhận thông tin cá nhân về địa chỉ lưu trú, số điện thoại, tình trạng sức khỏe hàng ngày trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với các trường hợp sau:

- Trường hợp mắc bệnh;

- Người có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày.

2. Cung cấp cho người tiếp xúc gần thông tin cụ thể về địa chỉ cơ sở y tế địa phương, số điện thoại đường dây nóng của y tế địa phương. Hướng dẫn cá nhân tự theo dõi sức khỏe, thông báo tình hình sức khỏe ngày 2 lần cho cơ sở y tế theo số điện thoại đường dây nóng. Trường hợp không nhận được thông tin sức khỏe cá nhân từ người tiếp xúc, y tế địa phương chịu trách nhiệm gọi điện thoại hoặc liên hệ để có được thông tin về tình trạng sức khỏe.

3. Hướng dẫn người tiếp xúc gần chủ động cách ly tại nơi cư trú để phòng tránh lây nhiễm cho người thân và mọi người xung quanh như:

- Đeo khẩu trang y tế khi giao tiếp và tránh đi lại đến những chỗ đông người;

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, khi ho cần che kín miệng và mũi bằng tay hoặc khăn giấy, sau đó rửa tay ngay bằng xà phòng và bỏ giấy vào thùng rác quy định; không khạc nhổ bừa bãi;

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm đã được làm chín;

- Khi có biểu hiện bệnh như sốt, ho, khó thở cần thông báo ngay cho y tế địa phương để kịp thời cách ly, điều trị, phòng chống lây nhiễm. Đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển và những người đã tiếp xúc.

4. Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp thông tin về tình hình sức khỏe của tất cả người được theo dõi trên địa bàn tỉnh, thành phố. Báo cáo tổng hợp kết quả (theo mẫu gửi kèm) gửi trước 16h00 hàng ngày về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và Cục Y tế dự phòng (email: baocaobtn@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng ngày.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện ngay.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, TT-KT;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- TT KSBT/ YTDP/ KDYTQT tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 


SỞ Y TẾ TỈNH/THÀNH PHỐ

BẢNG TỔNG HỢP
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN

 

Tổng số người tiếp xúc gần đang được theo dõi:…………………………………… trong đó:

+ Số người có sức khỏe bình thường: …………………………………………………..

+ Số trường hợp có triệu chứng: ………………………………………………………….

+ Số trường hợp diễn biến nặng: ………………………………………………………….

Tổng số người tiếp xúc gần đã qua 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối:…………………………………………………

Bảng kê chi tiết các trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi:

STT

Họ và tên

Địa chỉ lưu trú

Đin thoại/ Email liên hệ

Tình trạng tiếp xúc
(Ghi a hoặc b)

Số ngày tính từ lần tiếp xúc ln cui

Tình trạng sức khỏe

Biện pháp xử lý

Bình thường

Có triệu chứng (st/ ho/ khó th)

Diễn biến nặng (ghi rõ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………., ngày      tháng      năm 2020
Người tổng hợp

 

Ghi chú về tình trạng tiếp xúc:

(a) : Tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh;

(b) : Tiếp xúc gần với người có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày.