Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KCB-NV
V/v nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại các cơ sở KB, CB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuốc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Tiếp theo công văn số 62/KCB-NV ngày 17/1/2020 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona vi rút mới và Công văn số 96/KCB-ĐD&KSNK ngày 24/1/2020 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện; thực hiện Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau đây:

- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận người bệnh theo phân tuyến điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, theo nguyên tắc: Khi có người bệnh nghi ngờ được tiếp nhận và theo dõi cách ly tại địa phương (tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh); Khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng vi rút Corona mới sẽ chuyển người bệnh tới Bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị:

+ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung) tiếp nhận người bệnh từ Hà Tĩnh trở ra. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương người bệnh sẽ được chuyển đến: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương.

+ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận người bệnh khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên).

+ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận người bệnh thuộc các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh.

- Bố trí khu vực riêng để điều trị người bệnh. Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: người bệnh nghi ngờ, người bệnh đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ người bệnh trước khi xuất viện.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ ở nơi xảy ra dịch.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người bệnh nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân và gửi mẫu bệnh phẩm tới:

+ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với các tỉnh khu vực phía Bắc

+ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đối với các tỉnh khu vực phía Nam

- Thực hiện chẩn đoán và điều trị theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phụ trách BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục YTDP, Cục QLD, Vụ KHTC, Vụ TTB&CTYT, Vụ TTTĐKT (để phối hợp);
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê