Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/BYT-KCB
Vv Triển khai hệ thống trực tuyến ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế,
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/Tp. trực thuộc Trung ương,
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ số 477/CĐ-TTg ngày 16/4/2014 về tăng cường phòng chống dịch sởi, và công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ số 585/CĐ-TTg ngày 6/5/2014 về tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng,

Nhằm cung cấp kịp thời, chính xác tình hình dịch tễ, thu dung, cấp cứu, điều trị ca bệnh dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Tổ chức ghi nhận hàng ngày ca bệnh truyền nhiễm nhập viện trên hệ thống trực tuyến tại các bệnh viện do Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế chủ trì:

a) Ghi nhận hàng ngày ca bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu tại thời điểm nhập viện kể từ ngày 15/5/2014 và cập nhật lần cuối khi người bệnh ra viện.

b) Đối với ca bệnh nặng (có biến chứng, thở ô-xy, thở máy, điều trị tích cực, suy gan, suy thận .v.v.): phải cập nhật thông tin diễn biến hàng ngày: tình trạng hiện tại, diễn biến, kết quả xét nghiệm đặc hiệu,

c) Riêng đối với bệnh sởi: bố trí nhân lực phù hợp ghi nhận hồi cứu toàn bộ các ca bệnh sởi nhập viện có chẩn đoán xác định trên lâm sàng hoặc xét nghiệm kể từ ngày 01/01/2014, bao gồm cả các ca tử vong.

2. Địa chỉ hệ thống ghi nhận ca bệnh tại địa chỉ trực tuyến qlbv.vn/baocaodich sử dụng tài khoản (tên truy cập và mật khẩu) đã cung cấp cho bộ phận thống kê, kiểm tra bệnh viện. Đơn vị chưa có tài khoản hoặc có nhu cầu đăng ký tài khoản riêng đề nghị gửi email đăng ký về địa chỉ kiemtrabenhvien2013@gmail.com.

3. Thời gian lấy số liệu ghi nhận hàng ngày tính từ 12 giờ trưa ngày hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau, thời điểm bệnh viện báo cáo trực tuyến trước 14 giờ chiều. Sở Y tế, Y tế ngành kiểm tra số liệu báo cáo Bộ Y tế trước 14 giờ 30 để kịp báo cáo Chính phủ lúc 15 giờ chiều hàng ngày.

4. Giao cho Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công văn này đến các bệnh viện thuộc đơn vị quản lý; chỉ đạo các bệnh viện sắp xếp vị trí việc làm, phân công nhân viên chuyên trách, trang bị thiết bị văn phòng phù hợp; tại Sở Y tế phân công nhân viên chuyên trách đôn đốc, giám sát, chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu ghi nhận của các bệnh viện trực thuộc đơn vị quản lý.

5. Giao cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị sử dụng, kiểm tra giám sát, quản lý cơ sở dữ liệu ghi nhận, cập nhật hệ thống biểu mẫu; nghiên cứu ban hành chuẩn thông tin để trao đổi thông tin từ các hệ thống phần mềm có sẵn của bệnh viện; cung cấp giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành hệ thống; phối hợp và chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành; cải cách thủ tục hành chính công tác báo cáo dịch.

Tổ chức hội thảo công bố số liệu, phân tích và sử dụng số liệu ghi nhận ca bệnh trong phòng chống dịch bệnh. Đưa các tiêu chí thực hiện báo cáo ghi nhận ca bệnh vào tiêu chí kiểm tra đánh giá bệnh viện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện ghi nhận cho Lãnh đạo Bộ xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Y tế dự phòng (để phối hợp);
- Cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài);
- Cổng thông tin Bộ Y tế, website kcb.vn;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN GHI NHẬN CA BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẾN KHÁM, VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN

STT

Tên biến

Giá trị

1

Mã định danh (nếu có)

 

2

Họ và tên

 

3

Ngày sinh

 

4

Giới tính

 

5

Địa chỉ (thôn, xóm, số nhà, đường, phố)

(chỉ áp dụng những ca đầu tiên)

6

 

7

Huyện

 

8

Tỉnh

 

9

Nơi chuyển đến:

 

 

 

1. Tự đến (từ cộng đồng)

 

 

2. Tuyến dưới chuyển lên

 

 

3. Tuyến trên chuyển xuống

 

 

4. Tại bệnh viện

10

Ngày khởi phát

Ngày/ Tháng/ Năm

11

Ngày vào viện

 

12

Chẩn đoán bệnh chính

ICD-10

13

Chẩn đoán bệnh kèm theo

ICD-10

14

Tình trạng hiện tại

 

 

 

1. Ổn định, đỡ giảm

 

 

2. Nặng lên

 

 

3. Thở ôxy

 

 

4. Thở máy không xâm nhập

 

 

5. Thở máy xâm nhập

 

 

6. Biến chứng khác

15

Phương pháp xét nghiệm

 

16

Ngày trả kết quả

 

17

Kết quả

 

 

 

1. Dương tính

 

 

2. Âm tính

 

 

3. Nghi ngờ

 

 

4. Khác

18

Ngày ra viện

Ngày/ Tháng/ Năm

19

Tình trạng ra viện*

 

 

 

1. Khỏi, ra viện

 

 

2. Đỡ, giảm chuyển tuyến dưới

 

 

3. Nặng, chuyển tuyến trên

 

 

4. Tiên lượng TV xin về

 

 

5. Tử vong

20

Chẩn đoán chính

ICD-10

21

Chẩn đoán bệnh kèm theo

ICD-10

22

Chẩn đoán biến chứng

ICD-10

23

Ghi chú