Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/TCGDNN-HSSV
V/v báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh nCov

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Công văn số 138/VPCP-TH ngày 07/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc mời họp đánh giá tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo công tác triển khai như sau:

1. Công tác chỉ đạo

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành 03 văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phòng, chống dịch bệnh nCoV gồm: Công văn số 149/TCGDNN-HSSV ngày 30/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV; Công văn số 156/TCGDNN-HSSV ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh nCoV; Công văn số 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV (có các văn bản kèm theo).

- Ngày 03/02/2020, Tổng Cục trưởng đã chủ trì họp toàn thể Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời ban hành Quyết định số 30/QĐ-TCGDNN ngày 03/02/2020 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCov (giao Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo).

2. Tình hình phòng, chống dịch bệnh

- Tại Tổng cục:

+ Ngày 02/02/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế đã tiến hành phun thuốc khử trùng các phòng làm việc và phát nước sát khuẩn, khẩu trang cho cán bộ, người lao động và khách đến Tổng cục từ ngày 03/02/2020.

+ Tổng cục đã phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống lây nhiễm nCov.

- Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc:

+ Theo thống kê, đến thời điểm 11h ngày 10/02/2020, 63/63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV. Hiện nay có 1603 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm các trường Cao đẳng, Trung cấp, TTGDTX-TTDN, TTGDNN, TTGDNN khác cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến giữa tháng 2/2020.

+ Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn bố trí cho học sinh, sinh viên đi học là một số doanh nghiệp đào tạo sơ cấp và thường xuyên các ngành nghề về dịch vụ như nấu ăn, pha chế đồ uống, làm đẹp...học viên kết hợp học lý thuyết và thực hành thực tế theo các công việc phát sinh hàng ngày. Các Trung tâm đào tạo lái xe và một số trường cao đẳng ở vùng không có dịch (có phụ lục kèm theo).

+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thành lập tổ công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai tổ chức khử trùng trường học, phòng học. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra (điển hình là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), đến giờ này theo báo cáo chưa có trường hợp nào mắc bệnh hay có triệu chứng nhiễm bệnh.

+ Có nhiều cơ sở GDNN đã huy động nhà giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường tổ chức sản xuất thuốc khử trùng, nước rửa tay và khẩu trang để phát miễn phí cho nhân dân, điển hình như trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Cao đẳng Y dược Phú Thọ, Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Văn Thanh (để b/c);
- TT Lê Quân (để b/c);
- TCT Nguyễn Hồng Minh (để b/c);
- Lưu: VT, HSSV.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NCOV
Đỗ Năng Khánh

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÌNH HÌNH CHO NGHỈ HỌC CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC

STT

Tên tỉnh

Số CSGDNN đã cho nghỉ học

Số CSGDNN đang học

Nghi Mắc bệnh

Mắc bệnh

Ghi chú

1

Lai Châu

8

0

 

 

 

2

Điện biên

0

3

 

 

 

3

Sơn La

5

0

 

 

 

4

Hà Giang

3

0

 

 

 

5

Lào Cai

14

3

 

 

 

6

Tuyên Quang

11

 

 

 

 

7

Thái Nguyên

50

0

 

 

 

8

Bắc Kạn

1

0

 

 

 

9

Yên Bái

13

0

 

 

 

10

Hòa Bình

9

1

 

 

 

11

Cao Bằng

2

0

 

 

 

12

Lạng Sơn

4

0

 

 

 

13

Bắc Ninh

29

5

 

 

 

14

Phú Thọ

31

3

 

 

 

15

Hà Nội

370

0

 

 

 

16

Hải Dương

13

0

 

 

 

17

Bắc Giang

19

1

 

 

 

18

Hải Phòng

30

40

 

 

 

19

Hưng Yên

33

3

 

 

 

20

Thái Bình

8

1

 

 

 

21

Thanh Hóa

33

1

 

 

 

22

Ninh Bình

19

14

 

 

 

23

Hà Nam

10

0

 

 

 

24

Vĩnh Phúc

11

21

 

 

 

25

Quảng Ninh

10

0

 

 

 

26

Nam Định

0

11

 

 

 

27

Nghệ An

67

0

 

 

 

28

Quảng Bình

5

2

 

 

 

29

Huế

11

0

 

 

 

30

Đà Nẵng

64

0

 

 

 

31

Quảng Nam

16

0

 

 

 

32

Quảng Ngãi

20

0

 

 

 

33

Bình Định

1

0

 

 

 

34

Khánh Hòa

16

3

 

 

 

35

Hà Tĩnh

20

1

 

 

 

36

Kon Tum

0

1

 

 

 

37

Đắk Lắk

35

0

 

 

 

38

Đắk Nông

0

3

 

 

 

39

Lâm Đồng

5

2

 

 

 

40

Bình Phước

0

4

 

 

 

41

Bình Dương

100

0

 

 

 

42

Tây Ninh

6

0

 

 

 

43

Bình Thuận

5

0

 

 

 

44

Đồng Nai

14

2

 

 

 

45

Long An

10

0

 

 

 

46

TP HCM

297

0

 

 

 

47

Bà Rịa Vũng Tàu

2

0

 

 

 

48

Đồng Tháp

5

0

 

 

 

49

An Giang

7

0

 

 

 

50

Tiền Giang

14

0

 

 

 

51

Kiên Giang

9

0

 

 

 

52

Cần Thơ

30

0

 

 

 

53

Hậu Giang

5

0

 

 

 

54

Bến Tre

0

3

 

 

 

55

Vĩnh Long

30

0

 

 

 

56

Trà Vinh

30

0

 

 

 

57

Sóc Trăng

17

0

 

 

 

58

Bạc Liêu

0

3

 

 

 

59

Cà Mau

0

3

 

 

 

60

Gia Lai

24

0

 

 

 

61

Quảng Trị

2

1

 

 

 

62

Cà Mau

0

0

 

 

 

63

Phú Yên

0

0

 

 

 

Tổng số

1603

135