Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/BYT-BM-TE
V/v đẩy mạnh truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Y tế Bộ, ngành.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, cấp ủy và chính quyền các địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Y tế cũng như nỗ lực của toàn bộ mạng lưới chăm sóc SKBMTE/CSSKSS; tình trạng tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong sơ sinh của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Nhận thức của người dân về vai trò, lợi ích của các can thiệp trước, trong và sau sinh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một bộ phận người dân đã tham gia cổ súy cho phong trào “thuận theo tự nhiên” - đẻ tại nhà, không cho cán bộ y tế chăm sóc mẹ và con, không tiêm vaccin cho mẹ và bé.

Theo báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, cuối tháng 12/2019 có một sản phụ sinh con tại nhà, không có cán bộ y tế hỗ trợ, bị rách tầng sinh môn, sót rau được bệnh viện tiếp nhận từ cấp cứu 115. Tại bệnh viện, các cán bộ y tế đã khám và tư vấn cho sản phụ các can thiệp y tế cần thiết (kiểm soát buồng tử cung, khâu tầng sinh môn, thuốc và vaccin cho mẹ và con) nhưng đều bị gia đình từ chối đ sinh con thuận tự nhiên, gia đình cũng ký cam kết đề nghị bệnh viện không can thiệp kỹ thuật y tế trên mẹ và bé. Để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong quá trình chuyển dạ, chăm sóc sau sinh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành và bệnh viện ngoài công lập có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ:

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về vai trò, tác dụng của quản lý thai, khám thai định kỳ và sinh con tại các cơ sở y tế; nhấn mạnh việc “sinh con tại nhà” là phản khoa học có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn….thậm chí gây tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu không có sự theo dõi, hỗ trợ của cán bộ y tế.

2. Kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân cố tình cổ vũ, quảng bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp phát hiện các trường hợp sinh con tại nhà chuyển đến bệnh viện đề nghị các bệnh viện khám và giải thích cặn kẽ các can thiệp y tế cần thiết với mẹ và bé. Nếu sản phụ hoặc người được ủy quyền vẫn không cho thực hiện, cần đề nghị sản phụ hoặc người được ủy quyền ký cam kết để phòng tránh các hệ lụy về sau đồng thời gửi Báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em), 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục QLKCB (để ph/h);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Vụ TT-TĐKT (để biết);
- Lưu VT, BM-TE.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM

Nguyễn Đức Vinh