Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/BYT-DP
V/v thông báo ca bệnh COVID-19.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 (sau đây gọi tắt là các đơn vị xét nghiệm COVID-19).

Hiện nay, Bộ Y tế thực hiện thông báo ca bệnh COVID-19; Tuy nhiên tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng trên thế giới và tại Việt Nam. Để các địa phương chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Sở Y tế, các đơn vị xét nghiệm COVID-19 thực hiện triển khai ngay các nội dung sau:

1. Không thực hiện xét nghiệm khẳng định lại các trường hợp đã có kết quả dương tính với COVID-19 do đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm;

2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện ca bệnh COVID-19, cập nhật thông tin ca bệnh theo hướng dẫn tại đường link https://ncov.moh.gov.vn/tbkqxn và đính kèm Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm để Bộ Y tế cấp số ca bệnh tự động.

3. Sau khi ca bệnh được cấp số:

- Đối với các đơn vị xét nghiệm COVID-19 trực thuộc Sở Y tế: Thực hiện quy trình báo cáo về các kết quả xét nghiệm (điền mã số bệnh nhân) đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, thành phố, đồng thời gửi về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng) theo quy định;

- Đối với các đơn vị xét nghiệm COVID-19 trực thuộc Bộ Y tế: Thực hiện quy trình báo cáo về các kết quả xét nghiệm (điền mã số bệnh nhân) về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng), đồng thời thông báo kết quả cho Sở Y tế nơi có ca bệnh.

4. Sở Y tế tỉnh, Thành phố:

- Báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, thành phố về ca bệnh COVID-19 ngay sau khi nhận được kết quả để có các biện pháp xử lý kịp thời theo các nội dung cụ thể sau: họ và tên, tuổi, giới, địa chỉ cư trú/ nơi ở, tiền sử dịch tễ, ngày khởi phát, ngày lấy mẫu, ngày có kết quả xét nghiệm, tình trạng bệnh nhân, cơ sở đang cách ly, điều trị, các hoạt động phòng, chống dịch đã triển khai.

- Chỉ đạo các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị, địa phương, cơ sở y tế: sau khi nhận thông báo ca bệnh chủ động, kịp thời triển khai ngay các hoạt động khoanh vùng, giám sát, điều tra trường hợp bệnh, trường hợp tiếp xúc gần, trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần để tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý triệt để ổ dịch.

5. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) thống nhất thực hiện thông báo công khai các ca bệnh COVID-19 với tần suất 02 lần một ngày vào lúc 06h00 và 18h00 hàng ngày.

Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 nghiêm túc triển khai thực hiện.Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Y tế dự phòng (BS. Bùi Huy Hoàng, ĐT: 0944.281988, email: dr.hoang88@gmail.com) để được giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, TT-KT, VP;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur TP HCM, Pasteur NT, Viện VSDT Tây Nguyên;
- TT KSBT/ YTDP/ KDYTQT tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH

CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH MẮC COVID-19*
(kèm theo Công văn số 1850/BYT-DP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế)

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

2. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;

3. Viện Pasteur Nha Trang;

4. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội;

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng;

7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ;

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái;

9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai;

10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh;

11. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương;

12. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh;

13. Bệnh viện Chợ Rẫy;

14. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên;

15. Bệnh viện Trung ương Huế;

16. Bệnh viện Nhi Trung ương;

17. Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ;

18. Bệnh viện Bạch Mai;

19. Bệnh viện Nhi đồng 1;

20. Viện Y học dự phòng quân đội;

21. Trung tâm nhiệt đới Việt Nga;

22. Bệnh viện Trung ương quân đội 108;

23. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang;

24. Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc.

* Danh sách này sẽ được cập nhật khi có cơ sở xét nghiệm mới được cập nhật trên trang điện tử của Bộ Y tế.