Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1827/SGDĐT-KTKĐ
Về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng các Điểm thi;
- Hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia thi TN THPT.

Căn cứ Chỉ thị 10-CT/TU ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID 19;

Căn cứ Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng các Điểm thi, Hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia thi TN.THPT thực hiện các nội dung sau:

1. Tại các trường học:

- Tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức Kỳ thi của Bộ GDĐT để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và học sinh. Quán triệt thí sinh, thầy cô tham gia coi thi, chấm thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và hạn chế đi lại những nơi không cần thiết.

- Không tổ chức sinh hoạt Nội quy thi, dặn dò tập trung; thông tin cho thí sinh các nội dung liên quan (Số báo danh, Điểm thi, phòng thi, giờ thi, Nội quy thi,...) qua mail, trang web hoặc tin nhắn.

- Phối hợp với Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện trong việc gửi Phiếu báo danh cho học sinh trước ngày 27 tháng 6 năm 2021.

- Thông tin cho phụ huynh, học sinh về nộp hồ sơ minh chứng đối với trường hợp thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID không thể dự thi vào các ngày 07-08/7/2021 (sẽ tham dự đợt 2) do ở nơi bị phong tỏa hoặc thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Hồ sơ gồm: Đơn xin tham dự thi đợt 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và minh chứng (Quyết định, Công văn thực hiện phong tỏa).

- Thông tin cho thí sinh phương án đảm bảo an toàn khi vào Điểm thi:

Đeo khẩu trang toàn bộ thời gian, rửa tay sát khuẩn trước khi vào Điểm thi, phòng thi; chú ý đi đúng hàng và đảm bảo giãn cách khi đo thân nhiệt (phân theo số thứ tự phòng thi); di chuyển lên thẳng phòng thi, không tụ tập, trao đổi trước và sau khi thi, ra về ngay khi thi xong.

- Thí sinh luôn kiểm tra và đảm bảo sức khỏe, đo thân nhiệt trước khi đi thi, khai báo y tế tại nhà trước các buổi thi và khai báo các trường hợp sốt, ho cho Trưởng Điểm thi để xử lý phù hợp.

- Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện đeo khẩu trang khi đưa đón thí sinh đi thi; ra về ngay sau khi đưa và đón học sinh đi thi; tránh tụ tập đông người trước Điểm thi.

2. Tại các Điểm thi:

- Phối hợp thực hiện khử khuẩn trước ngày thi 01 ngày và sau khi thi. Tổ chức vệ sinh môi trường các hành lang, sân trường, nhà vệ sinh,... sau mỗi buổi thi.

- Trưởng các Điểm thi xây dựng phương án và hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng: phân cổng đón đưa theo nhóm phòng thi; phân hàng, phân luồng đo thân nhiệt theo nhóm phòng thi (ít nhất có 4 luồng đo thân nhiệt); rửa tay sát khuẩn thường xuyên; cử thành viên hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi (không tụ tập xem Sơ đồ phòng thi, xem Danh sách thí sinh); không cho tụ tập, trao đổi trước và sau khi thi; giám sát sức khỏe của từng cán bộ, nhân viên và thí sinh trước khi vào Điểm thi.

- Yêu cầu rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng các Điểm thi, tại cửa phòng thi, phòng Hội đồng,...

- Yêu cầu cán bộ, nhân viên, thí sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại Điểm thi.

- Sắp xếp tối đa 24 thí sinh/phòng, mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách, các phòng thi phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh.

- Không tổ chức khai mạc kỳ thi; tổ chức hướng dẫn quy chế thi, kiểm tra thông tin thí sinh tại các phòng thi. Phải hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và ra về ngay sau khi thi, không tụ tập trao đổi trước và sau khi thi.

- Tổ chức phân luồng, bố trí cho người nhà đưa - đón thí sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung đông người xung quanh Điểm thi.

- Bố trí nhân viên y tế trực và 02 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có các biểu hiện bệnh.

Để đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tình hình phòng chống dịch Covid 19, đề nghị Trưởng các Điểm thi; Hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VP, KTKĐ (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1827/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 1827/SGDĐT-KTKĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/06/2021
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Lê Hoài Nam
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/06/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản