Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/CHK-QLC
V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các CHKSB.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet;
- Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines;
- Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt;
- Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO);
- Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam;
- Công ty CPHK lưỡng dụng Ngôi Sao Việt;
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3551/BGTVT-CYT ngày 22/4/2021 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra và nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch: đeo khu trang, kh khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế. Chú trọng việc đeo khẩu trang tại cảng hàng không và các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

- Phổ biến, truyền thông về sử dụng khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

- Hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử khi làm thủ tục trực tuyến tại website: https://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration) mục Khai y tế nội địa. Từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh.

- Hướng dẫn, nhắc nhở hành khách đứng giãn cách khi làm thủ tục tại cảng hàng không. Tăng số lượng xe buýt trung chuyển hành khách từ nhà ga ra tàu bay và ngược lại để đảm bảo giữ khoảng cách hành khách trên xe.

2. Tăng cường các trang bị phòng hộ cá nhân (bộ quần áo chống dịch, khẩu trang, găng tay...) cho toàn bộ nhân viên làm việc tại các cảng hàng không để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

3. Yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các hãng hàng không tiếp tục rà soát quy trình, biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng để phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đối với tổ bay nhập cảnh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Giám đốc các đơn vị tại Cảng hàng không, sân bay chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong phạm vi phụ trách.

5. Cảng vụ hàng không: Triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài và các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- TTYTHK;
- Các Phòng, VP, TTHK;
- Lưu: VT, QLC (H 15b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hảo