Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/CV-BCĐ
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng nói chung và tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nói riêng; trên cơ sở đề xuất của các Thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Công thương và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai Hướng dẫn này tại cơ sở kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại khu vực trên.

2. Sở Y tế triển khai các công tác chuyên môn y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn này tại khu vực trên. Tổ chức hoặc phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch.

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực trên theo Hướng dẫn này; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực trên.

(Kèm theo Hướng dẫn Phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế)./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBNĐ tỉnh;
- VP; CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CT.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phan Thiên Định

 

HƯỚNG DẪN

PHÒNG, CHỐNG LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Công văn số 164/CV-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh)

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng hướng dẫn

1. Phạm vi: Hướng dẫn này áp dụng cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân quản lý/người phụ trách/giám đốc cửa hàng kinh doanh xăng dầu (gọi chung là đơn vị quản lý). Người sử dụng lao động, người lao động, người làm việc, người bán hàng tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Tất cả các phương tiện (bao gồm phương tiện vận tải được cấp phù hiệu màu Vàng, Xanh) có nhu cầu tiếp nhiên liệu.

*. Yêu cầu: Đối với các phương tiện vận tải có phù hiệu màu Đỏ (xe đi từ vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế, hướng dẫn của UBND tỉnh), thì không tiếp nhận vào địa điểm trên. Đối với phương tiện vận tải được cấp phù hiệu màu Vàng, Xanh thực hiện theo khuyến cáo trên phù hiệu và các nội dung tại Hướng dẫn này.

Khi phát hiện phương tiện vận tải vi phạm, không có phù hiệu phù hợp thì báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc tổng đài 19001075, tổng đài công an: 02343.822305 hoặc 0694146112.

II. Hướng dẫn thực hiện đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng trong thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh xăng dầu

Người lao động, người làm việc, người bán hàng thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch; trong đó phải đảm bảo các nội dung sau:

- Rửa tay băng nước sát khuẩn thường xuyên suốt trong quá trình làm việc;

- Đeo khẩu trang đúng cách trong suốt quá trình làm việc và chủ động thực hiện, hướng dẫn hành khách: đeo khẩu trang đúng cách; che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi theo hướng dẫn của ngành y tế; bỏ khăn giấy đã qua sử dụng vào đúng nơi quy định.

- Không bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng (nếu có thể), giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Có găng tay để sử dụng khi cần thiết.

- Hướng dẫn khách hàng rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước, sau khi đi vệ sinh.

III. Hướng dẫn đối với khách hàng

1. Không đến cơ sở kinh doanh xăng dầu nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2. Phải luôn đeo khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người và thải bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại khẩu trang dùng 1 lần) vào thùng rác đúng nơi quy định.

3. Giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh.

4. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt ở khu vực nêu trên vào các thời điểm: trước và sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi, khi tay bẩn, sau khi tiếp xúc với các bề mặt có nhiều người tiếp xúc như tay nắm cửa...

5. Không khạc nhổ bừa bãi. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải, hoặc khăn tay, hoặc khăn giấy, hoặc ống tay áo để làm giam phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác đúng nơi quy định.

6. Khi bản thân thấy có một trong các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở ngay lập tức thực hiện những việc sau: thông báo ngay cho người làm việc tại cơ sở kinh doanh xăng dầu để được hướng dẫn và hỗ trợ; hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của người có thẩm quyền của cơ sở trên.

IV. Trách nhiệm của đơn vị quản lý và người sử dụng lao động

Đơn vị quản lý, người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Ngoài ra, đơn vị quản lý và người sử dụng lao động phải thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở mình. Công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại ) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở kinh doanh xăng dầu để người lao động và khách hàng biết và liên hệ khi cần thiết.

2. Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19.

3. Hàng ngày, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động trước khi quay trở lại làm việc; không được bố trí làm việc cho những người có ít nhất một trong các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở.

4. Tại cửa/khu vực ra, vào cơ sở kinh doanh xăng dầu: bố trí người đo nhiệt độ cho lái xe, khách hàng, đến khu vực nêu trên theo quy định; yêu cầu người lao động, khách đến phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biên báo quy định phòng, chống dịch đối với khách hàng.

5. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Đối với người lao động, làm việc tại khu vực không thể rời khỏi vị trí trong ca làm việc, phải cung cấp dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn.

6. Yêu cầu người lao động, người làm việc, người bán hàng phải luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác theo quy định.

7. Đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đầy đủ nội dung của Hướng dẫn này.

V. Hướng dẫn về vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

1. Làm tốt công tác vệ sinh chung tại nơi làm việc

- Đối với nền nhà, tường, các đồ vật trong phòng làm việc, khu vệ sinh chung: khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày. Đối với khu vệ sinh chung, các vị trí tiếp xúc thường xuyên: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày. Tại khu vực công cộng như máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để người lao động, khách hàng sát khuẩn tay trước khi sử dụng.

- Tăng cường thông khí tại các khu vực, vị trí làm việc bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

2. Xử lý chất thải: bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu dịch vụ cho người lao động, khách hàng và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định./.