Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/05 năm 2019

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện; các trường đại học;
- Các cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Thực hiện Công điện số 402/CĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên (HSSV), nội dung cụ thể như sau:

- Quán triệt cán bộ, viên chức và HSSV thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông: Không uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đảm bảo an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính.

- Phổ biến, tuyên truyền cho HSSV về các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và các kỹ năng, biện pháp phòng tránh; mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện thủy; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang đường sắt, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé cho HSSV tại trường hoặc tại ký túc xá trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/5/2019.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục ATGT trong dịp cao điểm 30/04 - 01/5/2019 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/5/2019.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt Hà Nội (liên hệ đ/c Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 0912.446.933 Email: hanv@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa