Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu;
- Các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm.

Thực hiện Công điện số 479/CĐ-TTg ngày 15/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm (gọi là các Đơn vị) tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên (HSSV), nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông trong các cơ sở giáo dục.

2. Vận động cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và HSSV nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy; thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

3. Phối hợp chặt chẽ cơ quan công an để xử lý kịp thời các nội dung, vấn đề phát sinh liên quan đến thực hiện quy định về an toàn giao thông.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Đơn vị nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/5/2021.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt Hà Nội (liên hệ đ/c Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 0912.446.933 Email: hanv@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh