Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ
XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14612/QLXNC-P7
V/v thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Văn phòng/Vụ Hợp tác quốc tế/Vụ pháp chế thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22/11/2019 (viết tắt là Luật 49); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014 (viết tắt là Luật 47); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Luật 51), ngày 14/7/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 79/2020/TT-BCA (viết tắt là Thông tư 79), có hiệu lực từ 01/09/2020, hướng dẫn thực hiện các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Để đáp ứng kịp thời, tránh sót lọt, không trùng dẫm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị quý Cơ quan thông báo cho các đơn vị được giao trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan đến thực hiện các yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh một số nội dung cụ thể sau:

1. Cơ quan, đơn vị, địa phương có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (http://www.bocongan.gov.vn) hoặc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (https://xuatnhapcanh.gov.vn) để tải và điền các thông tin ghi trong biểu mẫu liên quan khi có yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

2. Khi hết thời hạn áp dụng quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, hệ thống sẽ tự động giải tỏa khỏi chương trình kiểm tra, kiểm soát, cấp giấy tờ xuất nhập cảnh. Vì vậy, nếu có yêu cầu gia hạn, cơ quan, đơn vị, địa phương phải gửi văn bản về Cục Quản lý xuất nhập cảnh trước 15 ngày (tính từ ngày hết hạn).

3. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 28 Luật 47khoản 5, 6 Điều 36 Luật 49 phải kèm bản sao Quyết định của Tòa án, Hội đồng cạnh tranh, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Cơ quan, đơn vị, địa phương có thể gửi yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, tại địa chỉ: 44-46 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội hoặc 333-335-337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Xin trao đổi quý Cơ quan phối hợp công tác (thông tin liên hệ kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/hợp thực hiện);
- Lưu: VT, QLXNC, 150b.

CỤC TRƯỞNG
Thiếu tướng Quách Huy Hoàng

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHO NHẬP CẢNH (CCN), TẠM HOÃN XUẤT CẢNH (THX)

I. Tại Hà Nội:

Địa chỉ: 44-46 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trong giờ hành chính

Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày Lễ

Bộ phận Văn thư tiếp nhận tài liệu:

Số điện thoại: 069.2344030

Bộ phận trực ban:

Số điện thoại: 069.2344550

                       024.38260114

Bộ phận xử lý thông tin CCN, THX:

Số điện thoại: 069.2344161

                       024.38241215

II. Tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 333-335-337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trong giờ hành chính

Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày Lễ

Bộ phận Văn thư tiếp nhận tài liệu:

Số điện thoại: 069.3336386

Bộ phận trực ban:

Số điện thoại: 069.3336447

                       028.39200353

Bộ phận xử lý thông tin CCN, THX:

Số điện thoại: 069.3336430

                       028.39200940

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động liên hệ công tác./.