Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/GSQL-GQ1
V/v chính sách nhập khẩu trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 01-2016/CV ngày 16/9/2016 của Công ty TNHH Thiết Bị Y tế An Việt về việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đang tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giường bệnh nhân và tủ đầu giường bệnh nhân để cung cấp cho các bệnh viện. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết b chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày; khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%

Liên quan đến việc này, Bộ Y tế đã có công văn số 2866/BYT-CT ngày 21/5/2014 gửi Tổng cục Hải quan xác nhận mặt hàng giường bệnh nhân (có đệm) và tủ đầu giường chủng loại SBC-200-4; SFW-102 hãng Sung Sim của Hàn Quốc sản xuất có công dụng để cho bệnh nhân nằm điều trị, cấp cứu, để vật dụng cá nhân của bệnh nhân của Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Việt là chuyên dùng cho y tế.

Do vậy, trường hợp nhập khẩu mặt hàng giường bệnh nhân và tủ đầu giường của Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Việt đã có văn bản xác nhận của Bộ Y tế nêu trên thì được áp dụng chính sách mặt hàng và chính sách thuế của thiết bị chuyên dùng cho y tế theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo như trình bày tại công văn số 01-2016/CV nêu trên thì vướng mắc liên quan đến nội dung Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đang tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty là giường bệnh nhân và tủ đầu giường bệnh nhân để cung cấp cho các bệnh viện. Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển ý kiến và công văn phản ánh của Công ty để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xem xét, xử lý theo đúng quy định.

(gửi kèm công văn số 01-2016/CV ngày 16/9/2016 của Công ty TNHH Thiết Bị Y tế An Việt)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT,GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha