Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc điều trị cúm

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma);
(Đ/c: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM)
- Công ty Thương mại và Dược phẩm Sang
(Đ/c: Số 61, Cao Thng, Phường 3, Q. 3, TP. HCM)

Cục Quản lý Dược nhận được Văn bản số 05/SYT-NVD ngày 02/01/2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc khó khăn trong cung ứng thuốc điều trị cúm chứa oseltamivir. Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Ngày 25/12/2019 Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép nhập khẩu số 21367/QLD-KD cho Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam để nhập khẩu thuốc Tamiflu 75mg đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng chống dịch bệnh.

Ngày 26/12/2019 Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam đã có Văn bản số 200/ZPV-NK19 báo cáo lô hàng trên đã được thông quan ngày 26/12/2019 và sẽ được cung ứng cho Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) và Công ty Thương mại và Dược phẩm Sang.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) và Công ty Thương mại và Dược phẩm Sang khẩn trương liên hệ với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh để cung ứng thuốc Tamilfu 75mg để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c BT Ban cán sự Đảng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c)
- BV Nhiệt Đới TW TP. HCM,
- CN Công ty TNHH Zuellig Pharma
(Đ/c: Lô 5 - Đường số 2 - KCN Tân Tạo - Q. Bình Tân-TP.HCM);
- Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục QLD;
- Lưu: VT, KD (L).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông