Thủ tục hành chính: Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục và giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục và giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-134614-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P.Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3846594 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận và trả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho tổ chức
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng