Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO, MƯA LŨ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Công điện số 1)

BỘ Y TẾ ĐIỆN

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận và khu vực miền núi phía Bắc;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc và miền Trung.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, Hồi 01 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phillippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là khoảng từ 120 đến 135km một giờ), giật cấp 13-14.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ ngày 27/12, ở các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ, các tỉnh Trung Bộ từ ngày 28/12/2016 - 02/1/2017 có mưa lớn diện rộng gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông khu vực; vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ từ sáng 27/12 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với diễn biến của bão, mưa lũ và gió mùa đông bắc có hiệu quả; thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 43/CĐ-TW hồi 5h30’ ngày 25/12/2016 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Bộ Y tế yêu cầu: Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai ngay những công việc sau:

1. Đối với cơn bão Nock-ten và ảnh hưởng của gió mùa trên biển:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của mưa, bão, triển khai các phương án 4 tại chỗ, đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Chủ động các phương án bảo vệ hoặc di dời các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão; Sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất PCLB và tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng của mưa, bão. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện phòng chống lụt bão và phân công các đội y tế cơ động ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương để ứng phó với các tình huống khẩn cấp do mưa, bão gây ra.

2. Đối với tình hình mưa, lũ khu vực miền Trung:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất ở miền núi, ngập úng ở vùng trũng, phát huy phương châm bốn tại chỗ, đối phó kịp thời chính xác, hạn chế thấp nhất về người và tài sản do mưa, lũ gây ra.

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố triển khai các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra lũ, lụt, sạt lở đất; chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh trong, sau mưa lũ.

- Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất khi có lệnh.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực ban, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

3. Đối với rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mùa Đông Bắc, chỉ đạo các phương án phòng, chống rét phù hợp với tình hình thời tiết ở địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

- Sở Y tế và các đơn vị báo cáo nhanh về kết quả triển khai công tác đối phó với bão, mưa lũ và áp thấp nhiệt đới về Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Y tế qua số fax: 04.62732207; điện thoại: 04.62732027; Email: pcttbyt@gmail.com.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn (để b/c);
- Ban chỉ đạo TW về PCTT(để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Thành viên BCH PCTT&TKCN Bộ Y tế;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;
- TT. Truyền thông &GDSK TW;
- Lưu: VT, VPB7.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Phó trưởng Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN Bộ Y tế
Lê Thành Trí