Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
- ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang lên nhanh, các sông ở Thừa Thiên Huế đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước lúc 13h ngày 14/10, trên sông Gianh tại Mai Hóa là 5,18m (trên BĐ2: 0,18m), sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,42m (trên BĐ2: 0,22m), sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4,71m (dưới BĐ3: 0,79m). Dự báo, đến đêm 14/10, lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,5m (trên BĐ3: 1m), các sông khác ở Quảng Bình, Quảng Trị ở mức BĐ3, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ngoài ra, hiện có cơn bão Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipin. Hồi 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 11-12. Đến 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông; đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12, biển động dữ dội.

Để chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và diễn biến của bão, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về ứng phó với mưa lũ đối với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân; nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

- Bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc khi có lũ.

- Chỉ đạo kiểm tra các hồ chứa, chủ động việc xả lũ đảm bảo an toàn cho đập và hạ du, nhất là đối với các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý.

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn đối với các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình trên sông, suối.

- Bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

2. Về ứng phó với bão Sarika đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa:

- Thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa, lũ, bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, an toàn các công trình nhất là các công trình giao thông, hồ đập.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, lũ, bão, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBQGTKCN; BTL BĐBP;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Đài THVN, TNVN, TTXVN;
- Báo Nhân dân; Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Tuổi Trẻ;
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Nguyễn Xuân Cường