Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS226
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng - Ký hợp đồng công chứng tại trụ sở hoặc ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc; - Đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng