Thủ tục hành chính: Công chứng Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung hoặc nhà ở đang cho thuê - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-127140-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công Chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng trong buổi làm việc (nếu đầy đủ Hồ sơ hợp lệ); đối với hợp đồng giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài nhưng không quá 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng